Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehandeld te hebben, kreeg een kleur, terwijl zij den forschen man stond aan te staren. Zij vormden een aardig contrast, die twee jonge nichtjes — de eene deed denken aan een lelie, de andere aan een wilde roos; en Dan knikte vergenoegd toen hij ze opnam, want hij had op zijn reizen veel lieve meisjes ontmoet, en was blij zijn vriendinnetjes zoo knap te zien opgroeien.

„Komt! wij kunnen Dan niet door jullie alleen in beslag laten nemen!" riep (ante Jo. „Brengt hem mee en houdt een oogje op hem, anders mocht hij eens ontsnappen en op een nieuw tochtje van een jaar of twee uitgaan, voordat wij hem nog goed hebben gezien."

Tusschen zijn twee bewaakstertjes in, werd Dan naaide voorkamer teruggeleid, waar Josie hem beknorde, omdat hij al de andere jongens over het hoofd was gegroeid en er het eerst van allen als een man was gaan uitzien.

„Emil is ouder; maar hij blijft een jongen, en danst de horlepijp en zingt zeemansliedjes net als vroeger. Maar jij lijkt wel een man van dertig jaren en bent zoo forsch en bruin als een tooneelroover. O! ik weet wat! Jij bent nel een goeie voor Arbacco in „De laatste dagen van Pompei," dat wij van plan zijn op te voeren; de leeuw met de zwaardvechters en de uitbarsting hebben wij al. Tom en Ted zullen hoopen asch naar beneden strooien en een paar valen steenen heen en weer rollen Wij hadden alleen nog maar een donker iemand noodig om den Egyptenaar voor te stellen, en als we jou met roode en witte shawls opknappen, zul je er prachtig uitzien. Zal hij niet, tante Jo?"

Deze woordenstroom deed Dan met beide handen naar zijn ooren grijpen, en voordat mevrouw Bhaer op de vraag van haar voortvarend nichtje kon antwoorden, kwamen ook de Laurences binnen, en Meta en haar familie, spoedig gevolgd door Tom en Nan. Het heele gezelschap zette zich in een kring om te luisteren naar Uan's lotgevallen, die hij op een beknopte en toch boeiende wijze wist te vertellen, zooals duidelijk te zien was aan de uitdrukkingen van belangstelling, verbazing,

Sluiten