Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik beloof spade en schop als de beste fé zullen hanteeren, wanneer het plan doorgaat, maar de mijnen van Speranza lachen mij nog meer toe," zei Ted, terwijl hij de monsters erts bekeek, die Dan voor den professor had meegebracht.

„Ga liever een nieuwe stad stichten, en als de tijd daar is, zullen wij er in komen wonen. Een courant zal dan natuurlijk een van de eerste behoeften wezen, en ik zou er veel liever zelf een uitgeven, dan als verslaggever heen en weer te sjouwen, zooals ik nu doe," stelde Demi voor, brandend van verlangen om zich een naam in de journalistiek te veroveren.

„Wij zouden er gemakkelijk een nieuw College kunnen slichten. De pootige Westerschen dorsten naar kennis, en beseffen heel gauw wat goed voor hen is," voegde de altijd jeugdige mijnheer March er bij, die in den geest reeds een aantal navolgingen van hun eigen bloeiende inrichting in het verre Westen zag verrijzen.

„Ga voort, Dan. Het is een mooi plan en wij zullen je helpen. Misschien neem ik ook wel een paar aandeelen in eenige bunders weiland met een dozijn koeiendrijvers!" lachte mijnheer Laurie, altijd gereed de jongens zoowel met zijn aanmoedigende woorden als met zijn geopende beurs, in hun streven behulpzaam te zijn.

„Geld is toch altijd een last en door het in landerijen te steken, is men meteen aan die plek gebonden — ten minste voor een poosje. Ik zou graag willen probeeren, wat ik kan, maar wilde u eerst raadplegen, voor ik een besluit neem. Ik twijfel er aan of het mij in de eerste jaren wel zal bevallen; maar ik kan er altijd mee uitscheiden, wanneer het mij verveelt," antwoordde Dan, door de levendige belangstelling van zijn vrienden aangenaam getroffen.

„Ik wed dat het je niet zal bevallen. Als de heele wereld voor je openstaat en je er naar hartelust in heb rondgezworven, moet een eenvoudige boerderij je wel nietig en vervelend toeschijnen," meende Josie, die het reizen en trekken, waarvan zij bij elke thuiskomst boeiende verhalen en mooie dingen kreeg, oneindig hooger stelde.

Sluiten