Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hield plotseling op, toen deze vloek van zijn lippen vloog, maar terwijl zijn oogen vuur schoten vervolgde hij haastig: „Ja, dat is het, en ik kan er niet voor om verontschuldiging vragen. Had ik geld gehad toen ik in die streken was, dan zou ik het tot den laatsten cent hebben weggegeven aan die arme duivels, die van alles beroofd, uit hun land verdreven werden, naar plaatsen waar niets gedijt, en die toch geduldig op verbetering wachten. Eerlijke agenten zouden nog veel voor hen kunnen doen, en ik heb een gevoel of ik hen moet gaan helpen. Ik ken hun taal en houdt van dat volk, en ik weet ook niet of ik wel gerechtigd ben, het geld dat ik bezit alleen aan mij zelf te besteden en het rustig te gaan zitten opmaken.

Dan zag er mannelijk en ernstig uit, toen hij, rood en opgewonden van het vuur waarmee hij gesproken had, zijn vrienden aankeek, die allen door zijn ridderlijke pleitrede ten behoeve der verdrukten, getroffen waren.

„Doe het! doe het!" riep tante Jo geheel meegesleept; want het ongeluk trok haar meer aan dan de voorspoed.

„Doe het! doe het!" riep Ted haar na, in de handen klappend, alsof hij in den schouwburg zat. „Ik zou ook grooten zin hebben om onder die ferme kerels te leven en op de bufïeljacht te gaan."

Laat ons er eerst meer van hooren en zien of het verstandig is," stelde mijnheer Laurie voor, al besloten zijn tot nu toe ongekochte prairiën met Montana-Indianen te bevolken, en zijn bijdragen te vergrooten voor het genootschap, dat naar dit verdrukte volk zijn zendelingen zond.

Dan begon nu dadelijk een verhaal van wal hij onder de Dakota-Indianen en andere stammen van het Noordwesten had gezien; beschreef hoe zij verongelijkt werden, en roemde hun moed en geduld, alsof zij zijn broeders waren.

„Zij noemden mij Dan Vuurwolk, omdat mijn buks de beste was, die zij ooit hadden gezien. En de Zwarte Havik was zoo'n trouw vriend voor me als iemand maar kan verlangen; hij heeft mij meer dan eens het leven gered, en leerde mij veel, dat mij, als ik er nu weer

Sluiten