Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laurie ernstig, terwijl zijn oogen bleven rusten op een glanzenden krullebol, onder al die bruine en zwarte hoofden, door het zachte maanlicht bestraald.

„Over de meisje maak ik mij niet ongerust. Meta zorgt voor hen, en is zoo verstandig, geduldig en lief, dat zij als vanzelf goed worden; maar mijn jongens vereischen met ieder jaar meer zorg en schijnen zich wel eiken keer dat zij van hier gaan, meer en meer van mij te vei wijderen,' zuchte tante Jo. „Zij worden merkbaar ouder, en de zwakke band, die hen nu nog aan mij bindt, kan ieder oogenblik worden verbroken, net als met Jack en Ned het geval is geweest. Dolly en George vinden het nog prettig van tijd tot tijd hier terug te komen; die kan ik dus, als het noodig is, onder handen nemen, en die goeie rrans is te eerlijk en te oprecht om zijn eens gedane beloften niet na te komen. Maar over dit drietal, dat zoo gauw opnieuw de wereld in zal trekken, maak ik mij wel wat ongerust. Emils goede hart zal hem, hoon ik, in het rechte spoor houden.

.... ondanks de zee, ondanks de haren Zal God den zeeman toch bewaren."

„Nat zal nu voor het eerst op eigen beenen staan, en ondanks jouw versterkenden invloed blijven ze nog zwak. Dan is nog ongetemd. Ik vrees dat hij een harde leerschool zal moéten doorloopen.

„Toch is hij een kranige kerel, Jo, en ik vind het bijna jammer, dat hij landbouwer wil worden. Een beetje beschaving zou hem tot een gentleman maken, en wie weet hoe ver hij het in ons midden nog brengen kon," antwoordde Amy's man, over den rug van mevrouw Bhear's stoel geleund, evenals hij jaren geleden placht te doen, wanneer zij samen ondeugende geheimen te bespreken hadden.

«Dat zou niet geschikt zijn, Teddy. Geregelde arbeid en een ongedwongen leven, waar hij zoo op gesteld is, zullen een degelijk man van hem maken, en dat is beter dan beschaving, verbonden met de gevaren, die het gemakkelijk leven in een stad voor hem zouden opleveren. Wij kunnen zijn natuur niet veranderen, wel probeeren de wereld in, 7e druk. g

Sluiten