Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beproefd valies bergen kon; maar nu hij wat geld bezat en het om de kosten dus niet behoefde te laten, had hij dezen keer een groote verzameling zegeteekenen, bemachtigd met boog en speer, op sleeptouw genomen en mee naar huis gebracht om aan zijn vrienden cadeau te geven.

„We zullen door de motten worden opgegeten," dacht mevrouw Bhaer, toen de ruige buffelkop voor den dag kwam, gevolgd door een wolfspels voor een voetenkleedje voor haar, en een dito berenhuid voor de studeerkamer van den professor, behalve nog eenige Indiaansche kleedingstukken, behangen met vossenstaarten voor de jongens.

Al die artikelen waren wel wat warm voor een heeten Julidag, maar werden toch met vreugde aangenomen. Ted en Josie gingen zich onmiddellijk verkleeden, leerden den oorlogskreet, en verbaasden hun vrienden met een reeks schermutselingen in en om bet huis, met tomahawks, bogen en pijlen, tot ze van vermoeidheid moesten uitscheiden. De meisjes waren opgetogen over de schitterende vogelvlerken, de gedroogde bouquetten van gepluimd Pampa-gras, de snoeren kleurige schelpen en aardige voorwerpen van kralen, veeren en boomschors, die hij onder hen verdeelde. De professor stelde veel belang in zijn verschillende ertsen, speerpunten en ruwe schetsen, en toen de kofier leeg was, vereerde Dan mijnheer Laurie nog een paar Indiaansche treurzangen op berkenschors.

„Nu moesten wij nog een tent boven ons hoofd hebben, dan was de voorstelling volmaakt. Ik heb grooten lust vanmiddag geroosterde graankorrels en gedroogd bullelvleesch op te disschen, mijn dappere krijgshelden. Niemand zal na deze uitdeeling genoegen nemen met groene erwten en lamsvleesch," zei tante Jo, met een blik op de schilderachtige verwarring in de lange gang, waar allen, in meerdere of mindere mate versierd met vederbossen, mocassins en kralensnoeren, op de meegebrachte huiden lagen uitgestrekt.

„Reebout, buffeltong, berenklauw en geroosterde mergbeenderen, zouden meer in overeenstemming wezen, maar ik houd wel van een verandering; disch dus uw

Sluiten