Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dolly, met een bedrukt gezicht van zijn bedorven jas opziende, uitliep:

„Je bent er leelijk ingeloopen, ouwe jongen! Dat was Morton, mijnheer Bhaer's beste leerling. Hij heeft overal verstand van, laat er zich heel wat op voorstaan en is erg bij de oomes gezien. Daar zul je van hooren." En Dolly begon zoo hartelijk te lachen, dat een lepeltje ijs op het hoofd der tegenover hem zittende dame terechtkwam en ook hij er dus inliep.

Wij zullen hen verder aan hun wanhoop overlaten en eens luisteren naar het fluisterend gevoerde gesprek der twee jonge dames, die gemakkelijk in een vensterbank gezeten, geduldig wachtten tol hun cavaliers verzadigd zouden zijn.

„Ik vind dat de Laurences echt gezellige partijtjes geven. Vind jij ze ook niet prettig'!"'vroeg de jongste, rondziende met den opgetogen blik van iemand, niet aan zulk soort amusementen gewend.

„Erg prettig, maar ik heb altijd een gevoel of ik niet goed genoeg gekleed ben. Thuis leek mijn jurk mooi genoeg, en ik was zelfs half bang al te gekleed te zien; maar hier lijk ik wel een boerin. — En ik heb geen tijd of geld meer om het te veranderen, zelfs al wist ik hoe," antwoordde de andere, met een verlegen blik op haar met goedkoope kant gegarneerde rose zijden japon.

„Je inoet mevrouw Brooke om raad vragen, hoe je je kleeden moet. Zij is altijd zoo vriendelijk.

Ik had een groen zijdje, en hel stak zoo leelijk en smakeloos af bij de andere mooie toiletjes hier, dat ik er bepaald verlegen mee werden vroeg, hoeveel een japon zooals mevrouw Laurence droeg, wel kosten zou. Die zag er zoo eenvoudig en netjes uit, en zou dus niet zoo erg duur kunnen wezen, dacht ik; maar het was Indische zijde met Brusselsche kant; dus daar viel natuurlijk niet aan te denken. Toen zei mevrouw Brooke: doe wit mousseline over den groenen rok heen, en witte, in plaats van roode bloemen in je haar, dan zul je er heel lief uitzien. Nu, staat het zóó niet heel goed?" En juffrouw Burton bekeek zich zelf met meisjesachtig genoegen; want een beetje goede smaak had het schreeuwend groen ge-

Sluiten