Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wat voorkomerder zijn, vind ik ze heusch aardig," zei Nan, dien avond eene ongewone lieftalligheid ten toon spreidend, nu Tom's ongeluk hem belette haar lastig te vallen.

„Mij ook; en Betsy heeft er vandaag ook al over geklaagd, al heeft zij in den regel niet veel met jongens op, tenzij zij modellen van netheid zijn. Zij heeft een buste van Dan gemaakt, die nog wel niet heelemaal af is, maar toch uitstekend gelijkt. Ik heb haar nog nooit zóó in haar werk verdiept gezien. Hij is zoo forsch en groot, dat hij mij altijd doet denken aan den stervenden Gladiator of aan een van die andere helden uit den ouden tijd. —- Daar gaat Betsy. Wat ziet ze er lief uit, vandaag!" eindigde Daisy, met de hand wuivend, toen het Prinsesje aan grootvader's arm voorbijkwam.

„'k Had nooit gedacht, dat hij zoo degelijk zou worden. Weet je niet meer, dat we hem altijd een slechten jongen noemden, en niet anders dachten dan dat hij zeeroover worden zou of iets anders verschrikkelijks, omdat hij ons zoo woest kon aanzien en soms vloekte? Nu is hij de knapste van de jongens en bepaald onderhoudend, met zijn verhalen en plannen. Ik mag hem wel graag; hij is zoo groot en sterk en zoo ongedwongen in zijn manieren. Ik heb genoeg van moederszoontjes en boekenwormen," verklaarde Nan op haar beslisten toon.

„Niet knapper dan Nat!" riep de trouwe Daisy, de twee gezichten beneden zich vergelijkend, waarvan het eene ongewoon vroolijk en het andere, zelfs bij het verslinden van een taartje, sentimenteel-ernstig stond. Ik houd ook wel van hem, en ben blij dat het hem goed gaat, maar hij is mij te druk, en eigenlijk ben ik altijd nog een beetje bang voor hem. Kalme menschen bevallen mij het best."

„Het leven is een strijd, en ik houd van een dapper soldaat. Jongens nemen het gewoonlijk te luchtig op; zij begrijpen er den ernst niet van en gaan niet met kracht aan het werk. Zie nu dien mallen Tom eens, die zijn tijd verknoeit en zich bespottelijk aanstelt, omdat hij niet krijgen kan wat hij hebben wil; precies als een klein kind

Sluiten