Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo graag een woord van hoop gehad om mij moed te geven, riep Nat vurig, alsof de smeulende vonk door tante Jo's opwekkende woorden in laaie vlam was overgeslagen. „Andere jongens, armer en onwetender dan ik, hebben wel groote dingen gedaan en zich beroemd gemaakt. Waarom ik dus ook niet, al beteeken ik nu nog niets? Ik weet dat mevrouw Brooke aan mijn afkomst denkt, maar mijn vader was eerlijk, al liep ook alles hem tegen, en ik behoef mij nergens voor te schamen, al kom ik uit het armhuis. Neen, ik zal mij nooit over mijn ouders of mijzelve schamen; integendeel, ik zal zorgen dat anderen mij leeren hoogachten, als ik kan."

„Goed! dat is de ware manier, Nat. Blijf die volgen en word een man. Mijn zuster Meta zal de eerste zijn om je streven op te merken en te waardeeren. Zij veracht je armoede of je verleden volstrekt niet; maar moeders zijn vreeselijk bang voor hun dochters, en wij, Marches, al waren wij arm, zijn wel een beetje trotsch op onze goede familie, dat moet ik eerlijk bekennen. Om geld geven wij niet, maar een lange rij deugdzame voorouders is iets om te waardeeren en trotsch op te zijn."

„Nu, maar de Blakes waren ook een goed geslacht. Ik heb het nagezien, en er is nooit een van hen in de gevangenis geweest, of opgehangen, of op de een of andere manier onteerd. Jaren geleden waren wij rijk en stonden in aanzien, maar wij zijn uitgestorven en arm geworden. Vader wou liever straatmuzikant worden dan bedelen, en ik zal liever zijn voorbeeld volgen, dan zulke gemeene streken uitvoeren als sommige menschen."

Nat geraakte zóó opgewonden, dat tante Jo, om hem te Kalmeeren, eens hartelijk begon te lachen, waarna zij rustig vervolgde:

„Ik heb mijn zuster alles verteld, en wat ik zei deed haar veel genoegen. Als jij in de eerstvolgende jaren je best doet, zal zij zich laten verbidden en wordt alles ten goede geschikt, daar houd ik mij van verzekerd, tenzij die verandering die je nu zoo onmogelijk toeschijnt, toch nog mocht plaats grijpen. En nu, schep moed, en wees niet sentimenteel af terneergeslagen. Neem opgeruimd en

Sluiten