Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn; en u heeft inij voorschriften genoeg gegeven, om mij in 't juiste spoor te houden, denk ik." Nat lachte bij •de herinnering aan het boek met raadgevingen, die mevrouw Bhaer voor hem had uitgeschreven, om bij elke voorkomende gelegenheid te kunnen raadplegen.

Onmiddellijk voegde tante Jo er nog eenige mondelinge bij, op het gebied van buitenlandsche gerechten, en eenmaal baar stokpaardje bestegen hebbend, was zij spoedig in vollen galop, toen Emil een luchtje kwam scheppen op het <lak van het oude huis. Dit was zijn geliefkoosde wandelplaats, omdat hij zich daar kon voorstellen op het dek van een schip te loopen, met niets dan den blauwen hemel boven zich en de frissche lucht om zich heen.

„Ik heb nog een appeltje met den Commandant te schillen, •en daar boven zullen wij heerlijk en rustig zitten. Ga nu maar wat voor Daisy spelen; het zal haar in een kalme stemming brengen en je beiden goed doen. Maar overschrijdt den drempel niet, zoodat ik een oogje op je kan houden, wat ik beloofd heb te zullen doen," en meteen moederlijk tikje op zijn schouder, liet mevrouw Bhaer Nat gaan om zijn heerlijke taak ten uitvoer te brengen, zelf vlug naar den nok van het huis klimmende, niet zooals vroeger langs de gootpijp, maar door middel van de trap binnenshuis.

Het plat betredend, vond zij Emil opnieuw bezig met zijn naam in het houtwerk te snijden, terwijl hij, als de opgeruimde zeerob die hij was, „Aan de riemen bootsgezellen!" zong.

„Kom aan boord en doe alsof u t'huis was, Tantetje," zei hij, met een vroolijken groet. „Ik ben juist bezig een P. P. G. op de oude plaats achter te laten, zoodat u aan mij denken kunt wanneer u eens hier verzeild raakt."

„Ik zal je niet gauw vergeten, mijn beste jongen. Er behoeft geen E. B. H. op alle boomen en hekken te staan, om mij aan mijn zeeman te herinneren," en tante Jo zette zich op de balustrade neer, dicht bij de blauwe gestalte, nog niet recht wetend, hoe zij haar kleine preek zou inleiden.

„Nu, u hebt ten minste geen last van lekkage en ziet er niet zoo buiig uit als vroeger, wanneer ik weg zou

Sluiten