Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krijgen. Ben je er op voorbereid ? Je neemt alles zoo lustig op, dat ik mijzelve verwonderd afvraag of je wel bedenkt, dat je nu niet alleen te gehoorzamen hebt, maar ook bevelen moet; en macht is een gevaarlijk iets. Pasop, dat je haar perken niet te buiten gaat of je tot een tiran laat maken."

„Gelijk heeft u, mevrouw. Ik ben daar meer geweest en heb tamelijk goed poolshoogte genomen, zou ik denken. Met Peters boven mij zal ik nog wel niet zoo'n ruim vaarwater hebben, maar ik zal toch zorgen, dat het volk niet te veel te lijden heeft, wanneer hij den kluiver te stijf zet. Vroeger had ik niets te zeggen, maar nu zal ik het niet dulden."

„Dat klinkt vreeselijk geheimzinnig — mag ik vragen welke zeevaartkundige foltering dat is „den kluiver stijfzeden?" vroeg mevrouw Bhaer op den toon der diepste belangstelling.

„Dronken worden — Peters kan meer grog stouwen, dan ik ooit gezien heb. Hij blijft wel altijd zeevast, maar wordt zoo guur als een Noord-YVester en maakt het iedereen lastig. Ik heb hem eens een matroos met eer. handspaak zien neervellen en de kerel kon geen vin verroeren, 't Zal nu anders gaan, hoop ik." En Emil fronste de wenkbrauwen, alsof hij reeds als heer en meester het achterdek betrad.

Wees voorzichtig, oom Herman zal geen weerspannigheid dulden, al is hij je nog zoo genegen. Je hebt getoond een flink matroos te zijn, wees nu een degelijk officier; het zal je wel moeilijker vallen, geloof ik. Er hoort een degelijk karakter toe, om rechtvaardig en vriendelijk te regeeren; je zult je jongensmanieren op zij moeten zetten en je waardigheid ophouden. Dat zal een goede leerschool voor je zijn, Emil, en je wat ernstiger stemmen. Geen dwaze grappen meer, behalve hier aan wal; dus denk er om hoe je je gedraagt en doe je knoopen eer aan," zeide mevrouw Bhaer niet een tikje op een der helderblinkende koperen knoopen, die de nieuwe uniform versierden, waar Emil zoo trotsch op was.

„Ik zal mijn best doen. Ik weet dat mijn tijd van spelevaren voorbij is en dat ik voortaan een anderen koers zal moeten houden; wees maar niet bezorgd, Janmaat aan wal

Sluiten