Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn breede schouders een hand leggend, keek zij hem in de oogen en zei ernstig:

„Luister eens, Dan; spot nooit met heilige zaken, en doe je nooit slechter voor dan je bent. Laat geen valsche schaamte je den godsdienst doen verzaken, buiten we ken aeen mensch leven kan. Je behoeft er niet over te spreken, als je niet wilt, maar houd je hart er niet voor gesloten, in welken vorm het geloot ook komen mag. De natuur is nu ie God; zij heeft veel voor je gedaan; laat haar nog meer doen, laat zij je een nog wijzer, nog belangstellender onderwijzer, vriend en vertrooster, dan zij ooit wezen kan, leeren kennen en lief krijgen. Dat is je eenige hoop; verwerp haar niet, en laat de tijd niet onherroepelijk voorbijgaan ; want vroeger of later zul je je geloof noodig hebben en zal het tot je komen en je steunen, als alle andere

hUDanastond roerloos, en liet haar in zijn verteederde oogen den stommen wensch lezen, die opwelde in zijn hart,oschoon hij geen woorden had om dien te uiten en haar alleen een glimp liet zien van de goddelijke vonk, die in elke menschelijke ziel gloort of helder brandt. Hij sprak niet «n om een antwoord te voorkomen, waarachter hij missen e zii'n ware gevoelens zou trachten te verbergen, vervolgde mevrouw Bhaer met haar meest moederlijken glimlach.

Ik zag in je kamer het bijbeltje, dat ik je lang geleden gegeven heb; de band was versleten, maar van binnen was hel nog nieuw alsof er niet veel in gelezen was. Wil je mij beloven er eenmaal 's weeks in te lezen, om mijnentwil ? De zondag is overal een rustige dag, en dit boek is nooit oud of niet op zijn plaats. Begin met de geschiedenissen,

waar je als jongen zooveel van hield, toen ik ze je vertelde.

David was altijd je gunsteling, weet je nog wel. Lee®^1 hoofdstuk nog eens over, het zal je nu nog beter hevaUen, en je zult met vrucht het verhaal van zijn zonde en berouw kunnen lezen, tol je aan het leven en de.ladendkomt van een veel goddelijker voorbeeld dan hij. Wil je t doen, ter wille van moeder Bhaer, die altijd veel van haar „stokebrand" heeft gehouden en altijd nog hoopt hem gelukkig te zienP"

Sluiten