Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van "lom, maar ten opzichte van j\an is hij gruwelijk," voegde Rob er bij, heengaande om zijn vader door de'n aangegroeiden stapel brieven heen te helpen.

Goed! zei tante Jo beslist. „De loopbaan van dat meisje zal niet worden belemmerd door de grillen van een dwazen jongen. In een onbewaakt oogenblik geeft zij misschien nog toe, en dan is het te laat. Verstandiger vrouwen hebben

u j'6' °e^aar1, en er h.un 'iee'e verdere leven spijt van gehad. Eerst moet Nan zich een plaats veroveren, en toonen dat zij die waard is; dan mag zij trouwen als zij er lust in heeft en een man kan vinden die goed genoeg voor haar is."

Maar moeder Jo's hulp werd niet meer geeischt, want liefde en dankbaarheid kunnen wonderen verrichten en wanneer jeugd, schoonheid, het toeval en photographieën dan ook nog een rol spelen, is de overwinning verzekerd zooals met den nietsvermoedenden, doch al te ontvankelyken Tom het geval bleek te zijn.

HOOFDSTUK VFII.

josie als zeemeermin.

Terwijl de jonge Bhaers thuis dus ernstige oogenblikken doorleefden, genoot Josie naar hartelust aan het strand • want de Laurences hadden er slag van de zomervacantié tegelijkertijd aantrekkelijk en heilzaam te maken. Bets hield veel van haar nichtje; mevrouw Amy gevoelde dat, hetzij Josie actrice werd of niet, zij toch altijd een beschaafde vrouw moest worden, en zorgde dus voor een zorgvuldige leiding, terwijl oom Laurie nooit gelukkiger was, dan wanneer hij roeien, rijden, spelen, of wandelen kon, met de twee vroolijke meisjes tot gezelschap. In dit vrije leven nloeide Josie als een bloempje in het wild; en een blos vertoonde zich ook op Betsy's wangen. Beide meisjes waren vrooIijk en opgeruimd en groote gunstelingen van de buren, wier

Sluiten