Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen, waren zulke alledaagsche dingen, dat zij ze nauwelijks meer opmerkte, en Josie werd wanhopig, toen al haar geringe pogingen faalden.

„Als ik eens in dien pijnboom klom en mij boven op het dak van haar veranda liet vallen, of mij juist voor haar deur door Sheltie liet afwerpen om bewusteloos naar binnen te worden gedragen! Probeeren me te verdrinken wanneer zij baadt, is nutteloos; want ik kan toch niet zinken, en zij zou eenvoudig een man roepen om mij uit het water te halen. Wat kan ik dan doen? Ik wil haar zien en spreken — wil haar zeggen wat ik hoop, en van haar eigen lippen hooren, of ik eenmaal zal kunnen spelen. Mama zou haar wel gelooven en o! als zij mij bij haar zou willen laten studeeren, wat zou dat verrukkelijk zijn!"

Deze uitbarsting kwam op een middag, terwijl zij en Betsy zich gereedmaakten om te gaan zwemmen, wanl zij hadden dien ochtend gevischt en dus nog geen morgenbad genomen.

„Je moet je tijd afwachten, Josie, en niet zoo ongeduldig zijn. Papa heeft beloofd, je aan haar voor te stellen, eer het seizoen om is, en hij houdt altijd woord. Dat zal beter uitwerking hebben dan een van je dwaze invallen," antwoordde Betsy, haar mooie krullen in een mutsje stoppend, dat heel lief stond bij haar kostuum, terwijl Josie zich met haar roode pak in een kreeft veranderde.

„Ik heb het land aan afwachten; maar het zal wel moeten, 'k Hoop maar, dat zij van middag komt baden, al is het eb. Gisteren heeft ze aan Oom verteld, dat zij wel verplicht was om dien tijd te gaan, omdat de menschen s morgens zoo keken en haar hinderden. Toe, laten we 's van die hooge rots naar beneden duiken. Er is niemand in de buurt, behalve een paar juffrouwen met kinderen; we kunnen dus naar hartelust plassen."

En weg wipte zij om eens ongestoord te genieten. Er waren geen andere zwemmers in de kleine baai, en de kinderen keken opgetogen naar de kunsten die de meisjes in t water vertoonden, want beide konden uitstekend zwemmen.

Terwijl zij druipend op de groote rots zaten, maakte Josie plotseling een beweging, waardoor Betsy bijna over-

Sluiten