Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Loop maar eens hard langs het strand om je te verwarmen. Wel bedankt, kleine zeemeermin. Zeg aan uw vader, juffrouw Laurence, dat hij u mee moet brengen, wanneer hij mij komt bezoeken. Dag!'' En met een wuivende handbeweging ontsloeg de koningin van het tooneel haar hofstoet, doch bleef, op de met zeewier omhangen troon gezeten, de twee slanke figuurtjes, die als met gevleugelde voeten over het zand liepen, nakijken, tot ze uit het gezicht waren verdwenen. Toen, kalm op en neer wiegelend in het water, zei zij in zich zelve: „Het kind heeft een goed tooneelgezicht, levendig, beweeglijk ; mooie oogen, bevalligheid, moed, wilskracht. Misschien deugt zij er voor. Een goed ras en een talentvolle familie. We zullen zien."

Natuurlijk deed Josie dien nacht geen oog dicht en verkeerde ze den volgenden ochtend in koortsachtige opgewondenheid. Oom Laurie had veel plezier in het verhaal van het gebeurde, en tante Amy haalde haar beste witte japonnetje voor de gewichtige gebeurtenis uit de kast; Betsy leende haar haar breedstgeranden strooien hoed en Josie doorkruiste bosch en veld voor een bouquet van wilde rozen, azalea's, varens en graspluimen, als de bescheiden gift van een dankbaar hart.

Tegen tien uur kleedde zij zich aan en zat verder op haar nette handschoenen en keurige schoenen met gespen te staren, tot het tijd werd heen te gaan, bleek en ernstig wordend bij de gedachte, dat haar lot spoedig zou zijn beslist; want als alle jonge menschengeloofde zij, dat haar heele leven door één menschelijk wezen kon worden geregeld, geheel vergetend, hoe wonderlijk de Voorzienigheid ons door teleurstellingen vormt, met onverwacht geluk verrast, en onze gewaande beproevingen in zegeningen doet verkeeren.

„Ik zal maar alleen gaan, dan zijn wij vrijer. O, Betsy, bid dat ze mij goed raadt! Er hangt zooveel van af! Lach, niet, Oom! Het is een ernstig oogenblik voor mij; miss Cameron weet het, en zal het u ook wel zeggen, Kus mij, Tante, nu Mama niet hier is om het te doen. Wanneer u zegt dat ik er goed uitzie, ben ik voldaan.

Sluiten