Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

japonnetje, het loshangende haar, de levende bloemen, die zij over het denkbeeldig graf strooide, verhoogden de illusie; de coupletten werden met gevoel gezegd, zij maakte een onberispelijke buiging en verdween achter het gordijn dat de kamer in tweeën verdeelde, met een achterwaartschen blik, die haar oplettende toeschouwster verraste en tot een goedkeurend handgeklap bracht. Aangemoedigd door dit welkome geluid, kwam Josie terug als „stout meisje" in een van de alleenspraakjes, die zij dikwijls had vertoond. Eerst vertelde ze een geschiedenis vol grappen en ondeugendheden, om daarna met een berouwvollen snik en een ernstige bede om vergitlenis te eindigen.

„Heel goed! Ga zoo door. Beter dan ik verwachtte," riep de slem van het orakel.

Josie beproefde nu Portia's redevoering, en droeg deze uitstekend voor, eiken puntigen zin den goeden klemtoon gevend. Toen, niet in staat datgene voor zich te houden, waarin zij meende dat haar grootste kracht stak, barstte zij uit in Julia's balcon-scène, eindigende met het vergif en het graf. Zij overtrof zichzelve, dat wist zij zeker, en wachtte op toejuiching. Een schaterend gelach deed haar trillen van verontwaardiging en teleurstelling, toen zij voor miss Cameron bleef staan, en op een toon van geërgerde verwondering zei:

„Iedereen zegt toch dat ik dit heel goed speel. Het spijt mij dal u er anders over denkt."

„Beste meid, dat is vreeselijk naar. Maar hoe kan het anders? Wat kan een kind als jij zijt, weten van liefde of dood? Probeer dat nog niet. Laat het treurspel rusten, tot je er geschikt voor bent."

„Maar u hebt Ophelia toegejuicht?"

„Ja, dat was ook heel aardig. Elk ontwikkeld meisje kan dat met goed gevolg weergeven. Maar Shakespeare's eigenlijke bedoeling kun je toch nog niet vatten, kind. Het stukje tooneelspel was het beste. Daarin toonde je werkelijk talent. Het was tegelijk komisch en aandoenlijk. Dat is kunst. Verliest het niet. Portia was goede voordracht. Ga met zulke stukken voort; het oefent de slem en maakt ze buigzaam. Je bezit een goed orgaan en veel natuurlijke bevalligheid —

Sluiten