Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neren. Moge de volgende keer je een kostbaarder juweel aanbrengen en geen biltere druppels op je lippen achterlaten !"

lntusschen had miss Cameron uit de kant om haar hals een mooie speld genomen, die ze als een ridderorde op Josie's borst stak. Toen, het gelukkige gezichtje tot zich opbellend, kuste zij Josie hartelijk en bleef haar, nadat ze lachend was heengegaan, nog lang nastaren, met oogend ie in een toekomst schenen te zien, vol van de beproevingen en den zegepraal, haarzelve zoo goed bekend.

Betsy had verwacht, Josie een en al verrukking en opgewondenheid, of in een tranenvloed van teleurstelling te zien binnenstormen, doch was verbaasd over de uitdrukking van tevreden kalmte en vastberadenheid op haar gezicht. Trots, voldoening en een besef van verantwoordelijkheid, stemden haar Iegelijk ernstig en blijmoedig; zij voelde dat zelfs droge studie en langdurig wachten mogelijk zouden zijn, als zij in de glorierijke toekomst een sieraad voor haar beroep mocht wezen en een waardige volgelinge van de nieuwe vriendin, die zij nu reeds met meisjesachtig vuur verafgoodde.

Aan een warm belangstellend gehoor vertelde ze haar wedervaren, en allen begrepen dat miss Cameron's raad goed was. Mevrouw Amy voelde zich door het uitstel verlicht, want zij zag haar nichtje niet graag actrice worden en hoopte dat de neiging nog wel zou uitsterven.

Oom Laurie was vol mooie plannetjes en voorspellingen, en schreef een van zijn hartelijkste briefjes, om zijn buurvrouw voor haar vriendelijkheid te bedanken, terwijl Betsy, die de kunst liefhad in al haar vormen, ten volle in de eerzuchtige verwachtingen van haar nichtje deelde, en zich alleen verwonderde, waarom zij liever haar droombeelden in woord en gebaar vertolkte, dan ze in marmer te vereeuwigen.

Dit eerste onderhoud was niet het laatste; want miss Cameron stelde werkelijk belang in Josie, en hield menig gespek met de Laurences, terwijl de meisjes er bij zaten, die haar woorden als 't ware verslonden, en leerden be-

Sluiten