Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogenblik zijn verdrietelijkheden vergetende, om met het vuur van een minnaar te spreken.

„Zoo op het gezicht ziet ze er wel aardig uit. Ik hoop dat ze niet is als Dickens' Dora? Die krullen geven er haar wel iets van."

„In 't geheel niet; ze is vreeselijk knap — kan huishouden, naaien en een heeleboel andere dingen meer — dat verzeker ik u. Alle meisjes zijn dol op haar; ze is vroolijk en zacht, zingt als een vogeltje, danst verrukkelijk en houdt veel van boeken. De uwe vindt ze prachtig, en ik heb haar, ik weet al niet wat, van u moeten vertellen."

„Dit laatste zeg je er bij om mij te vleien, en mijn hulp te winnen om je weer „uit de pekel" te halen. Maar vertel me eerst eens hoe je er in bent geraakten tante Jo, wie de zaken harer jongens nooit verveelden, zette zich tot belangstellend luisteren.

Tom wreef eens geducht over zijn krullebol om zijn gedachten goed helder te maken, en begon daarna dapper te vertellen.

„Nu dan: we hadden elkander al vroeger gezien, maar ik wist niet dat zij in Quito was. Demi wou een kennis opzoeken; daarom gingen wij er heen, en toen we het er koel en prettig vonden, bleven wij den volgenden Zondag over, ontmoetten een paar gezellige menschen en gingen roeien. Ik had Dora in de boot en leed schipbreuk op een verborgen stuk rots. Maar zij kon zwemmen, en er was niets mee verbeurd; ze kwam met den schrik en een bedorven japon vrij. Gelukkig nam ze het ongeval nogal goed op, en wij raakten dadelijk op vriendschappelijken voet — ik kon het niet helpen — daarom slapten wij maar weer in die ellendige boot, terwijl de anderen ons dapper uitlachten. Natuurlijk moesten wij toen nog een dag blijven, om te zien of het natte pak Dora niet gehinderd had. Demi stelde het voor; Alice Heath logeert daar ook met twee andere meisjes van het College, en zoo rekten wij ons verblijf. Demi deed niets dan kieken, wij dansten er heel wat aan af, en waren de helden van de tennisbaan. Naar onze meening, al een even goede lichaamsoefening

Sluiten