Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een echt Tomsiaansche manier van de zaken luchtig op le nemen. Ik hoop toch dat je er je vader dadelijk van hebt kennis gegeven ?"

O! Ja — ik heb onmiddellijk geschreven en hem in drie regels op de hoogte gebracht. Ik schreef: „Beste Vader: Ik heb me verloofd met Dora West, en hoop dat de familie het «al goedkeuren. Ik ben verbazend met haar in mijn schik. Uw zoon Tom." Hij vond het uitstekend, en heeft nooit veel met Nan opgehad, weet u; maar Dora zal hem wel bevallen." En Tom zag er uit alsof hij over zijn eigen tact en keus bizonder voldaan was.

„Wat zei Demi wel van die snelle en grappige liefdesverklaring ? Vond hij het niet ergerlijk ?" vroeg tante Jo, haar best doende niet weer in lachen uit te barsten, bij de gedachte aan het dwaze schouwspeldat een rijwiel, ezel, jongen en meisje door en over elkander op den weg liggend, moesten hebben opgeleverd.

„In 't geheel niet. Hij toonde ons veel belangstelling en was erg aardig; praatte vaderlijk met me, en zei dat het een heel goed ding was, om iemand standvastig te maken. Alleen moest ik eerlijk zijn tegenover haar en mij zelf, en volstrekt niet met haar genegenheid spelen. Demi is een ware Salomo, vooral wanneer hij in hetzelfde schuitje vaart," antwoordde Tom, met een wijsgeerig gezicht.

„Je wilt toch niet zeggen . . . V' riep tante Jo, wie bij het denkbeeld alleen, van juist nu nog meer liefdeszaken te vernemen, de schrik om het hart sloeg.

„Ja zeker, als u 't goedvindt; het is een laag complot geweest, van het begin af en — Demi heeft mij blindelings in het verderf laten loopen. Hij zei dat hij naar Quito ging, om Fred Wallace te bezoeken, maar heeft den kerel geen oogenblik gezien. Hoe kon hij ook, terwijl Wallace al dien tijd, dien wij er doorbrachten, met zijn jacht op zee was. „Alice was de eigenlijke trekpleister, en ik werd aan mijn lot overgelaten, terwijl die twee met zijn kiektoestel overal rondliepen. Er waren hier drie ezels in 't spel, en ik ben nog de grootste niet, al zal iedereen er mij natuurlijk om uitlachen. Demi

Sluiten