Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw Bhaer bedoelde niet de mazelen, maar de veel ernstiger ongesteldheid, liefde genaamd, die geheele gemeenten aangrijpt, hetzij hét lente is of herfst, hetzij wintervermaken of zomergenoegens geheele legers van verliefden op de been brengen, en het jonge volk tot paren drijft, evenals de vogels in Mei. Frans was er het eerst door aangetast. Nat's geval was van chronischen aard, en dat van Tom had een vliegend verloop genomen. Demy scheen ook de ziekte reeds onder de leden te hebben, en wat nog het ergst was, haar eigen Ted had haar den vorigen dag kalmpjes toegevoegd: Moeder, ik geloof dat ik veel gelukkiger zou zijn, als ik een meisje had, net als de andere jongens." Wanneer haar geliefde spruit haar wat. dynamiet had gevraagd om mee te spelen, kon zij moeilijk meer ontsteld zijn geweest, of het onzinnig denkbeeld meer beslist hebben bestreden.

„Nou, Moeder, Barry Morgan zei dat ik er eigenlijk een hebben moest, en bood aan een geschikt meisje onder onze kennissen voor mij uit ïe zoeken. Ik heb eerst Josie gevraagd, maar zij lachte mij uit; daarom laat ik Barry nu maar voor mij rondkijken, ü zegt altijd dat het een jongen standvastig maakt, en ik wil standvastig worden," legde Ted haar uit, op een gewichtigen toon, die zijn moeder elk ander oogenblik zou hebben doen schateren van het lachen.

„Groote goedheid! Waar gaan wij heen in deze verlichte eeuw, wanneer zelfs zuigelingen en kwajongens zulke vragen doen en met het heiligste spelen willen, wat het menschelijk leven biedt?" had tante Jo uitgeroepen, en nu met een paar woorden de zaak in het ware licht te hebben gesteld, stuurde zij Ted weg om zich te amuseeren met zijn voetbal, of met Octoo, als een voor hem geschikte vrijster.

En nu kwam Tom's bom hier in hun midden vallen,, en zou, als zij losbarstte, misschien de grootste verwoesting aanrichten; want ofschoon één zwaluw nog geen zomer maakt, wordt één verloving meestal door meerdere gevolgd,, en haar jongens waren, voor het grootste gedeelte, op den licht ontvlambaren leeftijd, waarin een vonk voldoende

Sluiten