Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemakkelijke en bevallige spel der jeugdige acteurs bewonderde. Josie was in haar fort; zij luisterde achter sleutelgaten, gluurde in briefjes, en trippelde op de meest ongelegen oogenblikken in en uit, met haar neusje in den wind, de banden in de zakjes van haar boezelaar, en nieuwsgierigheid in heel haar persoontje, van het bovenste strikje van haar

nuflig mutsje tot aan de roode hakjes van haar pantolïels.

Alles ging van een leien dakje, en nadat de grillige markiezin den verliefden baron naar hartelust had geplaagd, verklaarde zij zich overwonnen, en bood hem juist de hand die hij eerlijk verdiend had, toen een gekraak hen deed' opschrikken en een zware vooroverhellende coulisse op Ahce dreigde neer te vallen. Onmiddellijk sprong Demv toe om het ding te grijpen en tegen te houden; als een moderne Simson stond hij met den muur van een huis op zijn rug. Het gevaar was in een oogenblik voorbij, en hij wilde juist zijn laatste toespraak beginnen, toen de opgewonden Ted, die legen een ladder was opgevlogen om de schade te herstellen, zich voorover boog en in orde (luisterde om Demy uit zijn lastige positie van een arend met uitgespreide vlerken te verlossen. Terwijl hii dit deed gleed een hamer uit zijn zak en viel met een gevoeligen slag op het naar boven gekeerde gezicht onder hem, de rol van den baron letterlijk den genadeslag gevend Het spoedig neergelaten scherm ontroofde het publiek een aardig tooneeltje, dat niet in het programma was opgenomen, want de markiezin schoot toe om het bloed te stelpen met den angstigen kreet; Oh! John heb ie je erg bezeerd! leun maar op mij" —hetgeen John voor een oogenblik heel graag deed, wel wat duizelig, maar toch volkomen in staat zich te verblijden over de zachte aanraking van Alice's handen en over den angst op het gezicht, zoo dicht bij het zijne; want zij gaven hem de zekerheid van iets, dat hij naar zijn ide'e niet duur verkregen zou hebben, zelfs al was er een regen van hamers of het heele Collegegebouw op zijn hoofd neergevallen.

^San verscheen oogenblikkelijk op de plaats des onheils, met de instrumententasch die ze altijd bij zich had, en

Sluiten