Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wond was reeds netjes verbonden, toen ook tante Jo aankwam en op tragischen toon vroeg:

„Is hij te erg bezeerd om verder te spelen ? In dat geval" is mijn stuk reddeloos verloren!"

„Integendeel, ik ben er meer dan ooit toe geschikt, Tantetje! want nu is er een werkelijke in plaats van een nagemaakte wond ! ik ben weer klaar, kijk maar niet bezorgd . En zijn pruik oprapend, maakte Uemy zich uit de voeten, met een zeer weisprekenden blik van dank naar de markiezin, die om zijnentwil haar handschoenen had bedorven, doch het zich volstrekt niet aan scheen te trekken, hoewel zij haar tot boven de ellebogen reikten en verschrikkelijk veel geld hadden gekost.

„Hoe gaat het er mee, Jo?" vroeg mijnheer Uurie, toen zij beiden, in een oogenblik van spanning, bij elkaar stonden, even voor het derde gelui.

„Ongeveer zoo kalm als jijzelf, Laune,' antwoordde mevrouw Bhaer, met levendige gebaren haar zuster Meta beduidend, dat zij haar muls recht moest zetten.

„Houd je goed, collega! ik zal je ter zijde staan, wat er ook moge gebeuren."

„Ons stukje moet, dunkt mij, opgang maken; want al is het maar een kleinigheid, er is heel wat werk aan besteed, en veel waarheid in neergelegd. Ziet Meta er niet precies uil als een gemoedelijke oude boerin?"

Dat deed zij zeker, zooals zij daar in de keuken van de boerderij bij haar gezellig vuurtje zat te wiegen en kousen te stoppen, alsof zij haar heele leven niet anders gedaan had. Grijs haar,, bedriegelijk op het voorhoofd geteekende rimpels, en een eenvoudige japon met kap, halsdoek en geruiten boezelaar veranderden haar in een achtenswaardig moedertje, dat belangstelling wekte zoodra het scherm was opgehaald en haar, een wiegeliedje neuriënd, aan het publiek vertoonde Met een korte alleenspraak over Sam, haar jongen, die onder dienst wilde gaan, Dolly haar ontevreden dochtertje, dal naar het gemakkelijke en weelderige stadsleven hunkerde, en de arme Elize, die een ongelukkig huwelijk had gesloten en naar huis was teruggekeerd om daar te sterven, haar kindje opdragend aan

Sluiten