Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle drie de voorstellingen konden dus als goed geslaagd worden beschouwd, en deze vroolijke kerstavond als een gedenkwaardige in de familie March; want Demy kreeg antwoord op een onuitgesproken vraag; Josie vond haar liefsten wensch vervuld, en dank zij professor Uilenburg's grappen, maakte tante Jo professor Bhaer's werkzaam leven tot een waren bloementuin, door trouw haar besluit na te leven. Een paar dagen later vond zij haar belooning voor deze opwelling van deugd in een brief van Dan, die haar vrees verdreef en haar zeer gelukkig stemde; hoewel zij het hem niet zeggen kon, omdat hij geen adres had opgegeven.

HOOFDSTUK XV.

ANGSTIGE DAGEN.

„Ik breng slechte tijding, vrouw," zei professor Bhaer op zekeren Januarimorgen, de kamer binnentredend.

„Zeg het dan liefst dadelijk. Ik kan niet lang in spanning zitten, Frits," riep tante Jo, die haar werk uit de handen liet vallen, en opstond om den schok moedig te doorstaan.

„Maar wij moeten wachten en hopen, liefste. Kom, laat ons het tezamen dragen. — Emil's schip schijnt vergaan, en tot heden is er geen tijding van hem vernomen.'

Het was goed dat protessor Bhaer zijn vrouw in zijn sterken arm had genomen, want even dreigde zij ineen te zinken, maar zij herstelde zich oogenblikkelijk en luisterde, naast haar man gezeten, naar alles wat deze haar vertellen kon. Door eenigen der overlevenden schenen aan de reeders in Hamburg tijdingen gezonden, die door Frans aan zijn oom waren overgeseind. Daar één boot met haar bemanning gered bleek, bestond er nog hoop dat de andere ook het gevaar ontkomen waren, hoewel de storm er twee had doen zinken. Een snelvarend stoomschip had dit spaar-

Sluiten