Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerd, loen zij haar rol naai' eisch trachtte te spelen op het werkelijke tooneel, waarop allen hun deel ontvangen van het groote treurspel dat het leven heet.

Nogmaals moest er gewacht worden, maar nu niet zoo angstig meer; want de schipbreukelingen waren op weg naar Hamburg en zouden daar eenigen tijd blijven eer ze naar huis terug konden gaan, daar oom Herman eigenaar was van „de Brenda" en de kapitein dus aan hem verslag moest uitbrengen. Buitendien moest Emil blijven om het huwelijk bij te wonen van Frans, dat eerst door den nu gelukkig gekeerden rouw was uitgesteld. Deze plannen waren, na de voorafgegane donkere dagen, dubbel heerlijk en welkom, en geen lente scheen ooit zoo schoon als deze; of zooals Teddy het uitdrukte:

„Nu is de winter onzer doodscbe smart

Door 't zonental van Bhaer in zomerpracht herschapen!

Want Frans en Emil werden door de echte „zonen van Bhaer", als oudere broers beschouwd.

De huismoeders kregen het nu verbazend druk met schoonmaken en stoflen om haar woningen in gereedheid te brengen, niet alleen voor den examendag, maar ook om bet jonge paar te ontvangen, dat hen op hun huwelijksreisje zou bezoeken. Groote plannen werden gesmeed, geschenken bereid en veel vreugde gesmaakt bij het vooruitzicht Frans weer te zien; ofschoon Emil, die met hen meekwam, toch eigenlgk de held zou wezen. Weinig droomden de goede zielen, welke verrassing hun wachtte, toen zij, zich van niets bewust, hun plannen beraamden, en wenschten dat alle jongens tegenwoordig konden zijn om hun oudsten makker te verwelkomen.

In dien veelbewogen lijd volgde Nat volhardend het pad, dat hij wijselijk had ingeslagen, ofschoon het geenszins met bloemen was bestrooid, maar zelfs zeer doornig kon worden genoemd na het proelje van gemak en weelde dat hij had gesmaakt bij het snoepen van verboden vrucht. Maar hij oogstte vastberaden wat hij had gezaaid en vond gelukkig nog wel wat koren onder het kaf. Overdag onderwees hij; avond aan avond speelde hij viool in de sombere, kleine

Sluiten