Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwburgzaal en verder studeerde hij zoo vlijtig, dat zijn leermeester er over voldaan was, en hem in gedachten hield als iemand, die wel verdiende bevorderd te worden, wanneer zich een gelegenheid voordeed. De pretmakers lieten hem in den steek, maar de oude vrienden bleven hem trouw en wekten hem op wanneer heimwee en vermoeidheid hem droevig stemden. Met de lente brak er ook een betere tijd voor hem aan; zijn uitgaven werden minder, zijn werkzaamheden aangenamer en het leven draaglijker, dan toen winterstormen op zijn dun bekleeden rug bliezen en de vorst zijn voeten pijnigde die in versleten laarzen geduldig voortsjouwden. Geen schulden bezwaarden hem meer; het proefjaar liep ten einde, en indien hij wilde blijven, hoopte mijnheer Bergmann hem iels te kunnen verschallen, dat hem ten minste voor een poos onafhankelijk maken zou. Dus liep hij nu met een veel geruster hart onder „de Linden", en op Meiavonden trok hij met een gezelschap studenten door de stad, muziek makend voor de huizen waar hij vroeger als gast werd ontvangen.Niemand herkendehem indeduisternis, niettegenstaande oude vrienden somtijds naar het spel bleven staan luisteren. Eenmaal zelfs wierp Minna hem een geldstuk toe, dat hij ootmoedig in den zak stak, als deel van zijn boetedoening; want omtrent zijn vroegere zonden had hij wel eenigszins ziekelijke ideeën.

Zijn belooning kwam spoediger dan hij verwachtte en was grooter dan hij verdiende, meende hij, ofschoon zijn hart opsprong van vreugde, toen zijn leermeester hemopzekerendag meedeelde, dat hij met verscheiden andere zijner meest belovende leerlingen uitgekozen was voor het muziekgezelschap, dat in Juli aan de groote gastvoorstellingen in Londen zou deelnemen. Dit was niet alleen een eer voor den violist, maar levens een geluk voor den persoon, daar het hem dichter bij huis bracht en kans op verdere verhooging in het vak zijner keuze.

„Maak je bij Backmeister onmisbaar in Londen met je üngelsch.en wanneer het hem daar goed gaat, zal hij je graaomeenemen naar Amerika, waar hij van plan is in het begin van het najaar heen te gaan, om er winterconcerten te geven. Je hebt je in de laatste maanden goed gehouden en ik heb groote verwachtingen van je!"

Sluiten