Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik weet dat een nijdige koe je gauw op de vlucht zou jagen, als je haar met die roode dakpan onder haar neus kwam!" plaagde Dolly terug.

„Laat haar gerust komen ; kun jij of een van je volmaakte jonge dames dit nadoen?" en brandend van begeerte haar laatst aangeleerde toeren te vertoonen, liep Josie naar het dichtstbijzijnde hek, legde ééne hand op de bovenste lat en zweefde er zoo licht als een vogeltje overheen.

Betsy schudde het hoofd, en Stufty liet eene zwakke bijvalsbetuiging hooren, maar Dolly, die het beneden zich achtte, zich door een meisje te laten overbluffen, nam een harden aanloop en kwam naast Josie op zijn voeten terecht, terwijl hij kalm vroeg:

„Kun jij dat dan?"

„Nog niet, maar binnenkort wel."

Daar zijn tegenpartij door zijn vluggen sprong wel wat beter over hem scheen te gaan denken, bedaarde ook Dolly's verontwaardiging, en was hij zoo vriendelijk nog een paar andere toeren te vertoonen, geheel onbewust, dat hij in een valstrik geloopen was; want de donkerroode verf van het hek, niet aan zoo'n harde behandeling gewoon, gaf af en maakte strepen over zijn schouders, toen hij een rugwaartsche duikeling volbracht en lachend opkeek, om beloond te worden met de ergerlijke opmerking:

„Als je weten wilt wat karmozijn is, kijk dan eens op je rug; het zit er netjes opgedrukt en zal er wel niet uitgewasschen kunnen worden, denk ik."

„Te drommel! zou 't niet ?" riep Dolly, terwijl hij vruchtelooze pogingen aanwendde om een blik op zijn rug te slaan en ze eindelijk opgaf toen hij het onmogelijke er van begon

in te zien. , , , ,.

„We moesten maar gaan, Dolf," vond de vredelievende Stufly, begrijpend dat het verstandig zou zijn zich terug te trekken, eer een nieuwe schermutseling volgde, te meer daar zijn eigen partij het onderspit scheen te delven.

„Overhaast je vooral niet; blijf nog wat rusten; jullie zuit het wel noodig hebben, na de vreeselijke geestes-inspanmng van deze week. 't Is tijd voor onze Grieksche les; kom Betsy. Goeienmiddag, heeren." En met overdreven beleefdheid

Sluiten