Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die Dolly deed opspringen en Stuiïy als een verschrikte schildpad op zij rollen.

Op de bank achter hen, zat tante Jo, met twee kruiken, aan een riem over haar schouders geslagen, verscheiden glazen in de hand en een ouderwetschen tuinhoed op het hoofd.

„Ik was bang dat de jongens zich ziek zouden drinken aan ijs water, daarom heb ik liever wat van mijn onschadelijk brouwsel buiten gebracht; zij hebben gedronken als visschen, maar Silas was bij mij, zoodat ik nog voorraad heb. Lust

jullie ook wat?" .

„Als 't u belieft; heel graag, maar laat u ons inschenken!

En Dolly hield het glas op, dat Stuiïy verheugd vulde; beide zeer in hun schik, doch min of meer ongerust, dat Moeder Bhaer nog meer gehoord had dan den wensch, dien zij zoo onverwachts kwam vervullen.

Tante Jo, die er met haar kruiken en glazen als een bedaagde marketentster uitzag, bewees dat dit het geval was geweest, want, terwijl de jongens op haar gezondheid stonden te drinken, zei zij:

„Ik was blij jullie te hooren zeggen, dat je graag meisjes op je College zoudt willen hebben; maar ik hoop dat je, eei zij er komen, met wat meer eerbied over hen zult leeren spreken, want dat zal de eerste les zijn, die zij jullie

zullen geven."

„Ik zei het alleen maar uit gekheid, mevrouw, begon Stuiïy, haastig een teug verzwelgend.

-Ik ook, ik verzeker u dat —dat ik ze hoogacht, stotterde Dolly, wien de angst om het hart sloeg; want hij begreep dat hem een boetpredikatie te wachten stond.

„Niet op de rechte manier. Onbeduidende meisjes mogen ei op gesteld zijn lot amusement te dienen; maar degelijke jonge vrouwen wenschen als redelijke wezens behandeld te worden, en niet als speelpoppen. Ja ik moet jullie wel de les lezen, dat is mijn roeping, en jullie hebt het verdiend. Zet dus je ooren maar wijd open."

Tante Jo lachte; maar zij meende hei toch ernstig; want zij had in den afgeloopen winler aan alles kunnen merken, dat de jongens het leven begonnen te zien op een manier, die zij ten sterkste afkeurde.

Sluiten