Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zul je een man zijn en geen meelzak. Nu, Dolly," en tante Jo wendde zich tot den anderen boosdoener, die in zijn schoenen stond te beven, en wenschte dat hij niet gekomen was.

„Maak je nog evenveel werk van hel Fïansch als verleden winter?"

„Neen, mevrouw ik heb er geen plezier in — dat wil zeggen — ik — ik ben op 't oogenblik druk aan het Griekseh," antwoordde Dolly, moedig beginnend daar hij volstrekt niet vermoedde wat deze vreemde vraag beduiden moest, tot een plotselinge herinnering hem in de war bracht en met groote opmerkzaamheid naar de punten van zijn laarzen deed kijken.

„O, hij neemt er geen les in; hij leest alleen Fransche romans, en gaat naar de comedie als er Fransche operettes worden gegeven," zei Stuffy, onbewust mevrouw Bhaer's vermoedens bevestigend.

„Dat heb ik gehoord, en daar wou ik juist eens over spreken. Ted kreeg plotseling lust om op dezelfde manier Fransch te gaan leeren, naar aanleiding van een of ander dat jij hem hebt gezegd, Dolly. Daarom ben ik er zelf eens heengegaan, en tot de ontdekking gekomen dat het geen plaats is voor een fatsoenlijken jongen. Jullie mannen, waren in jullie element, maar ik zag met blijdschap dat de jongeren er even beschaamd uitzagen als ik mij daar voelde. De anderen schenen zich kostelijk te amuseeren, en stonden, toen wij naar buiten kwamen, de beschilderde schoonen op te wachten om met hen te gaan soupeeren. Ben jij ooit met hen uit geweest?"

„Eens."

„Pret gehad?"

„Neen, mevrouw; ik — ik ben gauw weggegaan," stamelde Dolly met een gezicht, zoo rood als zijn schitterende das.

„Het doet mij genoegen dat je het blozen nog niet hebt verleerd; maar dat zal gauw genoeg gebeuren, als je met die soort studie voortgaat en alle schaamte aflegt. Het gezelschap van zulke vrouwen zal je ongeschikt maken voor den omgang met betere, je in ongelegenheid brengen, en tot zonde en schande voeren. Waarom verbieden de

Sluiten