Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijvoegend: „Ik zou het, dunkt mij over het algemeen wel prettig vinden — zij zijn zoo heerlijk onafhankelijk! Tante Jenny bijvoorbeeld, kan doen wat zij wil, en behoeft niemands toestemming te vragen; maar Moeder moet Vader bij alles raadplegen. Ja, Sally jij kunt mijn huwelijkskans wel krijgen, dan word ik maar liever een „vaatje zuur bier" zooals mijnheer Plock zegt."

„Jij zult de eerste zijn die „het juk" opneemt; wacht maar eens of ik geen gelijk heb. Maar 'k dank je voor je bereidwilligheid."

„Nu, ik zal in elk geval mijn spinrokken gereed houden, en het vlas nemen zooals het komt — enkel of dubbel getwijnd, zooals het den goden behaagt."

„Dat is de ware manier, Nelly. Blijf maar zoo denken; dan zul je ondervinden hoe gelukkig het leven is, met een moedig hart, een vlijtige hand en drukke bezigheden."

„Niemand maakt ooit bezwaar tegen huiselijke bezigheden en allerlei pretjes, al zijn ze ook nog zoo vermoeiend, maar zoodra wij beginnen te studeeren, zeggen de menschen dat wij er niet tegen kunnen en raden ze ons aan toch vooral voorzichtig te zijn. Ik heb alles geprobeerd, tot het mij zoo ging vervelen, dat ik naar het College ging; al voorspelde mijn heele familie mij ook zenuwoverspanning en een vroegen dood. Zoudt u denken dat er eenig gevaar voor bestaat?" vroeg het flink gebouwde meisje met een blik naar de weerkaatsing van haar bloeiend gezicht in den spiegel tegenover haar.

„Is u sterker of zwakker geworden, sedert u twee jaar geleden hier is gekomen, juflrouw Winthrop?"

„Sterker van gestel en veel gelukkiger gestemd. Ik dacht dat ik van verveling zou sterven; maar de doctoren noemden het: „neurasthenie". Daarom is mama zoo bang voor mij geworden."

„Wees maar gerust; uw werkzame geest had behoefte aan voedsel; hij krijgt dat nu volop, en een eenvoudig werkzaam leven is beter voor u dan weelde en allerlei uitgangetjes. Het is klinkklare onzin te beweren, dat een meisje niet evengoed kan leeren als een jongen. Volproppen is voor beiden verkeerd; maar met wat goede zorg zijn beide er te

Sluiten