Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het is het eerste en het laatste schort dat ik maak, maar ik wil niet langer inktvlekken op mijn japonnen hebben," en de geleerde julïrouw Pierson vervolgde haar taak, die zij moeilijker vond dan de meest ingewikkelde Grieksche woordafleiding.

„Wij papierverknoeisters moeten schilden leeren maken, anders zijn wij verloren. Ik zal u een patroon geven van het schort, dat ik in mijn schooltijd droeg," beloofde tante Jo.

„Van schrijfsters gesproken. — Wat zou ik graag een George Eliot zijn en de heele wereld willen boeien. Het moet een heerlijk gevoel wezen, te weten dat men zoo'n kracht bezit en de menschen te hooren erkennen, dat men met „mannelijk verstand" is begaafd. De romans der meeste vrouwen laten mij koud, maar die van Eliot zijn prachtig; vindt u ook niet, mevrouw Bhaer?" vroeg een meisje met een hoog voorhoofd en een getornden zoom aan haar rok.

„Ja, maar zij boeien mij niet zoo als de werken van Charlotte Bronté. Het versland spreekt te veel, het hart te weinig. Ik bewonder George Eliot, maar heb haar niet lief; en ik vind haar leven veel treuriger dan dat van Charlotte Bronté, omdat zij, niettegenstaande haar genie, haar liefde en haar roem, het licht mist, waarbuiten geen menschelijke ziel waarlijk groot, goed of gelukktg kan zijn."

„Dat weet ik, mevrouw; maar zij schrijft toch zoo romantisch en zoo nieuw; en in veel opzichten was zij toch geniaal. Haar klachten over zwakke zenuwen en slechte spijsvertering, bederven de illusie wel wat, maar ik voel altijd een verbazend groote vereering voor beroemde personen, en als ik naar Londen ga, zal ik er zooveel mogelijk zien op te zoeken."

„Daarvoor hoeft u zoover niet te gaan, en als u een beroemde dame wilt zien, kan ik je meedeelen, dal mevrouw Laurence van plan is, er vanmiddag een hier te brengen. Lady Abercrombie dineert bij haar en zal, na het Collegegebouw te hebben bezichtigd, ons hier met een bezoek vereeren. Ze was bepaald verlangend om onze naaizaal te zien, want zij stelt veel belang in zulke zaken, en wil ze in haar eigen land gaan oprichten."

Sluiten