Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan zijn hart wilde drukken, terwijl vreugdetranen hem langs de wangen liepen.

Een verkwikkend builje zuiverde de lucht en ontlastte het vol gemoed der gelukkige familie; daarna moesten allen natuurlijk vertellen; —Frans en Ludmilla spraken Duitsch met oom, Emil en Mary voegden zich bij de tantes; en om deze groep verzamelde zich het jonge volk, dringend roepend om het verhaal van de schipbreuk, de redding en de gelukkige thuisreis. Het was eene heel andere geschiedenisdan de geschrevene; en een genot te luisteren naar Emil's boeiende, duidelijke beschrijving, nu en dan afgebroken door Mary's zachte stem, om er een of ander feit aan toe te voegen, dat zijn moed, geduld en zelfopotlering in het licht stelde, maar door hem zelf zeer terloops werd aangeroerd.

„Ik kan nu den regen niet hooren kletteren, of ik voel lust om te bidden, en na wat ik van vrouwen gezien heb, zou ik voor ieder van hen den hoed willen afnemen, want zij zijn moediger dan de meeste mannen," zei Emil.

„Sommige vrouwen mogen moedig zijn, maar er zijn ook mannen, zoo teeder en zelfopofferend als een vrouw. Ik ken er een, die 's nachts zijn aandeel voedsel in den zak van een meisje liet glijden, hoewel hij zelf uitgehongerd was, en die uren lang een zieken man in de armen hield, om hem een poosje te laten slapen. Neen Emil, ik wil het zeggen!" riep Mary, met beide handen de zijne vasthoudend, die hij op haar lippen legde om haar te doen zwijgen.

„Ik deed eenvoudig mijn plicht. Had die kwelling nog langer geduurd, dan was ik misschien even slecht en onhandelbaar geworden als die arme Barry en de bootsmaat. Wat vreeselijke nacht was dat!" en Emil huiverde nog bij de herinnering.

„Denk er niet meer aan, Emil! Vertel liever van de gelukkige dagen op de „Urania" toen Papa beter werd en wij allen veilig op de thuisreis waren," zei Mary met een vertrouwelijken blik en een opbeurenden handdruk, die de donkere zijde van deze verschrikkelijke ondervinding scheen te verjagen en den lichtkant helder deed uitkomen.

Emil werd dadelijk vroolijker gestemd, en op echte-

Sluiten