Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeemansmanier, met „zijn liefje in den arm" gezeten, besloot hij zijn verhaal met den gelukkigen alloop.

„En zoo'n joligen tijd als wij in Hamburg gehad hebben! ■Oom Hermann kon niet genoeg naar zijn zin doen voor ■den kapitein, en terwijl Mama hem oppaste, zorgde Mary voor mij. Ik moest in het dok om gekalefaterd te worden; het vuur had mijn kluisgaten beschadigd en door het uitkijken naar schepen en gebrek aan slaap waren ze eindelijk zoo nevelig als een Londensche mist. Toen werd zij loods en bracht mij veilig binnen; maar ik kon niet scheiden, nam haar daarom maar als eerste stuurman aan boord en zeil nu regelrecht naar het paradijs."

„Stil, malle jongen!" fluisterde Mary, terwijl ze nu op haar beurt probeerde hem het zwijgen op te leggen, met echt Engelschen schroom voor teedere onderwerpen. Maar hij nam het zachte handje in de zijne, en trotsch den eenigen ring bekijkend, die het versierde, vervolgde hij, met het air van een vlootvoogd, aan boord van zijn admiraalschip:

„De kapitein wilde ons de reis nog wat laten uitstellen, maar ik zei hem, dat wij niet licht zwaarder weer konden krijgen, dan wij samen hadden doorstaan, en dat als wij elkander na zoo'n jaar nog niet kenden, het zeker nooit zouden doen. Ik bracht hem ook aan zijn verstand dat ik zonder deze hand aan het roer, een onhandelbaar vaartuig zou wezen; zoo kreeg ik mijn zin, en mijn dapper vrouwtje heeft zich voor de lange reis ingescheept. God zegene haar!"

„Ben je heusch van plan met hem mee te varen ?" vroeg Josie, die haar moed bewonderde, doch zelf een katachtigen ■afschrik van water had.

„Ik ben niet bang," antwoordde Mary met een vertrouwend lachje. „Ik heb mijn kapitein beproefd bij gunstig weer en storm, en als hij ooit weer schipbreuk lijdt, wil ik liever bij hem zijn, dan wachten en uitzien aan land."

„Een echte vrouw, en voor een zeeman geboren! Je bent een gelukkig man Emil, en ik ben zeker dat deze reis voorspoedig zal zijn," riep tante Jo, opgetogen, als snoof zij de prikkelende zeelucht in, die deze verloving had

Sluiten