Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zicli nu bij de andere groep, verlangend om ook eens te hooren, wat Frans van Nat vertelde.

„Zoodra ik bemerkte hoe mager en armoedig hij er uitzag, begreep ik dat er iets niet in den haak moest zijn ; maar hij sprak er luchtig over, en was zoo gelukkig over ons bezoek en het nieuws dat wij hem brachten, dat ik hem met een korte bekentenis vrijliet en naar professor Baumgarten en Bergmann ging. Van hen hoorde ik de heele geschiedenis; hoe hij meer geld had verteerd dan hij mocht en nu daarvoor trachtte te boeten dooronnoodigen arbeid en ontzegging van elk levensgenot, Baumgarten meende dat het hem goed zou doen en bewaarde trouw Nats geheim tot ik er hem naar vroeg. Het hééft hem dan ook goed gedaan; hij heeft al zijn schulden betaald, en in 't zweet zijns aanschijns, als een eerlijke kerel, zijn brood verdiend."

„Dat bevalt mij in Nat. Zijn reis is, zooals ik gezegd heb, een les, en hij leert vlijtig. Hij toont een man te zijn en heeft de plaats, die Bergmann hem aanbood, verdiend," zei professor Bhaer.

„Ik heb je wel gezegd Meta, dat er wat in hem zat, en dat zijn liefde voor Daisy hem in toom zou houden. Die goeie jongen; ik wou dat ik hem hier had!" riep tante Jo, in haar vreugde de twijfeling en onrust vergetend, die haar een maand geleden hadden gekweld.

„Het doet mij innig veel genoegen, en ik voorzie, dat ik wel weer net als gewoonlijk zal moeten toegeven, nu de epidemie zoo onder ons heerscht. Jij en Emil hebt hen allen het hoofd op hol gebracht, en wie weet of Josie morgen ook al niet met een aanbidder komt aanzetten!" riep mevrouw Meta op een toon van grappige wanhoop.

Maar tante Jo die zag, dat haar zuster door 't verhaal van Nat's beproevingen diep was getroffen haastte zich, nu zijn overwinningen er bij te vertellen, opdat de zege volkomen mocht zijn.

„Dat aanbod van mijnheer Bergmann is goed, is 't niet Frans?" vroeg zij, hoewel zwager Laurie haar vroeger af omtrent dit punt had gerustgesteld, toen Nat's brief de tijding bracht.

Sluiten