Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betere belooning verdiende dan het ontving; want een zekere verstrooidheid en belemmering van zijn spraakvermogen, die zich soms openbaarden, gaven de ondankbare matrone aanleiding, de eerste de beste vriendin, die zij ontmoette, nadat hij was ontsnapt, toe te fluisteren :

„Ik heb aan geen der tafeltjes wijn gezien; maar het kwam mij toch voor, dat de jonge Brooke te veei had gebruikt. Een door en door nette jongen, maar klaarblijkelijk wat opgewonden."

Ja ! John was dronken ! maar van edeler wijn dan ooit op een feestelijken disch gefonkeld heeft; en toen hij van de oude dame ontslagen was, wendde hij verheugd zijn schreden naar de jonge, om, al was het maar één enkel woord, te hooren ! Hij zag haar nu bij de piano staan, doelloos bladerend in de muziek, terwijl ze met een paar heeren sprak, en zijn ongeduld verbergend achter een schijn van bedaardheid bleef Demy in haar nabijheid drentelen, gereed haar te naderen zoodra het gelukkig oogenblik kwam, en zich intusschen verwonderd afvragend, waarom bejaarde personen er toch altijd op uit waren de jongeren in beslag te nemen, in plaats van rustig in een hoekje met hun tijdgenooten te zitten praten. De bejaarde personen in quaestie trokken eindelijk af, doch alleen om vervangen te worden door George en Dolly, die miss Ileath verzochten met hen naar Parnassus te gaan, waar het dansen gauw zou beginnen. Demy dorstte naar hun bloed, doch kwam weer tot bedaren toen hij de jonge heeren, die na haar weigering nog een poosje bleven praten, hoorde zeggen:

„Ja, ik ben nu weer heelemaal met gemengde Colleges verzoend en zou bijna wenschen, dat ik bier gebleven was. Het maakt de studie.veel aantrekkelijker, zelfs het Grieksch, als je er zooveel lieve meisjes mee bezig ziet," zei Sluffy, die wetenschappelijk voedsel zoo droog vond, dat elke saus hem welkom was.

„Ja, bij Jupiter! wij jongens mogen wel oppassen, of jullie gaat nog met al de eer strijken. Je was onovertrefbaar van morgen en hield ons van 't begin tot het eind geboeid, ofschoon het zoo heet was in de zaal, dat ik het

Sluiten