Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellig voor iemand anders niet zou hebben uitgestaan," voegde Dolly er bij, die zijn best deed galant te zijn, en Alice werkelijk een treffend bewijs van hulde had gegeven daar de hitte zijn boord had doen bezwijmen, de krul uit zijn haar gemaakt en zijn glaceetjes bedorven had.

„Er is hier plaats voor allen, en wanneer jullie ons de boeken wilt afstaan, zullen wij graag het voetballen, dansen, roeien en flirten aan jullie overlaten, aan welke afdeelingen jij toch de voorkeur schijnt Ie geven," antwoordde Alice vriendelijk.

„Hè, nu val je ons te hard ! De boog kan niet altijd gespannen zijn; en jullie dames schijnt van die twee laatste afdeelingen ook lang niet afkeerig te zijn," antwoordde Dolly, George aanziende met een blik, die duidelijk zeide: „Die was raak, hè ?"

„O, ja, sommige meisjes houden er van — in de eerste jaren. Later geven zij de kinderachtigheden op. Maar laat mij jullie niet langer van Parnassus afhouden;" en met een lachend hoofdknikje konden zij, gepijnigd door het bitter bewustzijn hunner jeugd, aftrekken.

„Je kreeg er flink van langs, Dolly, 't Is nooit geraden zich met zulke geleerde meisjes te meten. Je deltt altijd het onderspit," zei Stuffy, wegsloffend, wat extra traag door 't gebruik van te veel versnaperingen.

„Zoo verduiveld sarcastisch ! 'k Geloof dat zij niet eens veel ouder is dan wij. Meisjes zijn eerder volwassen, maar daarom hoeft zij nog geen airs aan te nemen en als een grootmoeder te preeken," mompelde Dolly, begrijpend dat hij zijn handschoenen op het altaar van een ondankbare Pallas geofferd had.

„Ga maar mee, en laat ons iets te eten zien te krijgen. Ik ben flauw van al het praten. Die vervelende Plock hield mij in een hoek gevangen, en mijn hoofd duizelt van Hegel en Kant en al die andere ouwe pruiken."

„Ik heb Dora West beloofd met haar te zullen dansen, 'k Zal haar zien op te visschen; zij is een jolige meid en plaagt iemand niet wanneer hij soms eens uit den pas raakt."

Arm in arm gingen de jongens heen, terwijl Alice achter-

Sluiten