Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drinken; hoe hij alléén werd afgelaten en de anderen beval achter te blijven, tot hij gezien zou hebben dat alles veilig was; hoe hij de arme kerels aan de andere zijde wanhopig voor hun leven hoorden hakken en houwen en hen door kloppen en roepen de richting aanwees naar de goede plek; zich vervolgens aan het hoofd stelde van hen die tot ontzet waren toegesneld en, met reuzenkracht werkend, de mannen bijtijds had verlost; hoe hij het laatst van allen naar boven getrokken werd, het doorgesleten touw brak en hij een geweldigen val deed, waarbij hij zwaar gewond werd. Hoe de dankbare vrouwen zijn zwart bestoven gezicht en bloedende handen kusten, toen hij door de mannen in triomf werd weggevoerd en de eigenaars van de mijn hem een aanzienlijke belooning hadden toegezegd, als hij bleef leven om die te ontvangen.

„Hij moet blijven leven; hij zal; en zoo gauw als hij kan, thuiskomen, om te worden opgepast, al moet ik hem zelf gaan halen en meebrengen! Ik heb altijd geweten dat hij een flinke en moedige daad zou doen, als hij maar niet voor den een of anderen dwazen streek werd doodgeschoten of opgehangen!" riep tante Jo opgewonden.

„Toe, ga maar en neem mij mee, Moeder. Als iemand er recht op heeft, ben ik het. Dan houdt zooveel van mij en ik van hem," begon Ted, die gevoelde dat zoo'n uitstapje net een kolfje naar zijn hand zou wezen.

Eer zijn moeder kon antwoorden, kwam mijnheer Laurence binnen, met bijna evenveel drukte en beweging als Ted, en evenals deze een avondblad boven het hoofd zwaaiend, terwijl hij uitriep:

„Het nieuws gelezen, Jo? Wat vind je er van? Zal ik er dadelijk heengaan om eens naar den moedigen jongen te gaan kijken?"

„Ik wou dat je 't deed. Maar de zaak is misschien niet heelemaal waar — geruchten zijn soms zoo overdreven. Misschien verschijnt er over een paar uur wel een heel andere lezing van het geval."

„Ik heb naar Demy getelephoneerd om alles wat hij te weten kan komen, en als het waar is, zal ik er dadelijk op af gaan. Ik vind het uitstapje wel aardig. Is hij in

Sluiten