Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaat te reizen, dan breng ik hem mee naar huis; zoo niet,, dan blijf ik hem oppassen. Hij zal het wel weer te boven komen. Dan zal nooit sterven aan een gat in het hoofde Hij heeft negen levens en is er de liellt nog niet van kwijt."

„Als u gaat oom, mag ik dan met u mee? Ik heb zoo'n zin in een reisje, en hel zou zoo heerlijk zijn daar met u heen te gaan, en de mijnen te zien, en Dan, en er alles van le hooren en te helpen. Ik kan heel goed zieken oppassen, is 't niet, Rob?" riep Ted, op zijn meest overredenden toon.

„Tamelijk goed. Maar als Moeder je niet missen kan* ben ik bereid wanneer Oom iemand noodig heeft," antwoordde Rob kalm, die er voor dit uitstapje veel geschikter uitzag dan zijn opgewonden broeder.

„Ik kan jullie geen van beiden missen. Mijn jongens raken altijd in ongelegenheid, wanneer ik ze niet dicht bij huis houd. Natuurlijk heb ik geen recht de anderen te weerhouden; maar ik wil jullie niet uit het oog verliezen, of er gebeurt weer een of ander ongeluk, 'k Heb nog nooit zoo'n jaar doorleefd, met overstroomingen en trouwpartijen, verlovingen, schipbreuken en alle mogelijke rampen."

„Als u in jongens en meisjes doet, kunt u zulke dingen verwachten, mevrouw. Het ergste is voorbij, hoop ik, totdat deze knapen kunsten beginnen uit te halen; maar dan zal ik je bijstaan, want je zult wel ieders hulp en troost noodig hebben, vooral wanneer Ted uit den band springt," lachte mijnheer Laurence, die altijd pret in haar klaagliederen had.

„Ik geloof dat ik mij nu verder over niets zou verwonderen; maar ik ben bezorgd over Dan, en zou het prettig vinden wanneer iemand hem opzocht. Het is daar een ruwe plaats en hij heeft misschien zorgvuldige verpleging noodig. Arme jongen! het schijnt wel alsof hem. heel wat gevoelige slagen moeten treilen; maar misschien zijn ze goed voor hem als een „verzachtingskuur," zooals de oude Hanna altijd zei."

„Wij zullen wel gauw alles van Demy hooren en dan ga ik er heen," met welke geruststellende belofte mijnheer

Sluiten