Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laurie vertrok, spoedig gevolgd door Ted, die, nu hij zijn moeder niet kon overhalen, zijn oom wilde bepraten hem mee te nemen.

„Verdere informaties bevestigden en vergrootten de belangrijkheid van het bericht. Mijnheer Laurence vertrok onmiddellijk, en Ted ging met hem naar de stad, nog tevergeefs smeekend te mogen meegaan. Hij bleef den heelen dag weg, maar zijn moeder zei geruststellend:

„O! hij is koppig omdat hij zijn zin niet krijgt. Hij zit natuurlijk vlijtig en wel bij Tom of Demy en zal vanavond wel hongerig en gedwee t'huiskomen. Ik ken hem."

Maar zij ontdekte spoedig, dat er nog wel iets was, wat haar verwonderen kon; want de avond bracht geen Ted, en niemand had hem gezien. Professor Bhaer wilde juist uitgaan om naar zijn verloren zoon te zoeken, toen er een telegram werd binnengebracht door oom Laurie onderweg afgezonden.

„Ted in waggon gevonden. Neem hem mee. Schrijf morgen. T. Laurence."

„Ted is eerder uit den band gesprongen, dan u verwacht had, Moeder. Maar kom — Oom zal wel op hem passen en Dan erg blij zijn hem te zien," zei Rob, terwijl tante Jo zich met angst trachtte voor te stellen, dat haar jongste werkelijk naar het wilde Westen op reis was.

„Kwade rakker! Als ik hem ooit terugzie, zal hij ongenadig worden gestraft. Laurie heeft hem tot dien ondeugenden streek aangemoedigd 1 Ik kan hel mij zoo voorstellen. Net iets voor hem. Wat zullen die twee boosdoeners een prettigen tijd hebben! 'k Wou dat ik bij hen was! 'k Geloof dat de onvoorzichtige jongen zelfs geen nachthemd heeft meegenomen, en ook geen overjas. Nu, als zij ooit weeromkomen, zullen wij twee patiënten te verzorgen hebben, in plaats van een. Die verschrikkelijke sneltreinen vallen altijd in afgronden, verbranden of botsen tegen elkaar. O! mijn Ted! mijn beste jongen; hoe kan ik hem zoo ver van mij laten gaan?"

En echt moederlijk, vergat tante Jo de voorgenomen kastijding in bekommerd weeklagen over den gelukkigen deugniet, die nu, verrukt over het welslagen van zijn

Sluiten