Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaal geknipte, bleeke en vermagerde schaduw van den forschen man, dien zij had zien vertrekken.

Dan schikte zich gewillig en lag in de kamer op den grooten ziekenstoel, die voor hem in gereedheid was gebracht, zoo rustig om zich heen te zien als een ziek kind, dat weer in zijn eigen bedje en moeder's armen liet terwijl zijn nieuwe verzorgster hem voedde en verkwikte' en dapper de vragen terughield, die haar op de tong brandden. Zwak en vermoeid viel hij spoedig in slaap, en toen sloop zij heen om te genieten van het gezelschap der „boosdoeners," die zij naar hartelust beknorde, liefkoosde uithoorde en prees.

„Jo, ik denk dat Dan de een of andere misdaad heeft begaan en er voor heeft geboet," zei Laurie, toen Ted vertrokken was om zijn laarzen te laten bewonderen en zijn makkers gloeiende verhalen op te disschen over de gevaren en genoegens van het mijnwerkers leven. „De jongen heeft de een of andere verschrikkelijke ondervinding opgedaan, die zijn geest gebroken heeft. Hij was totaal buiten kennis, toen wij aankwamen, en ik heb bij hem gewaakt, zoodat ik meer dan iemand anders van deze treurige bekentenissen heb gehoord. Telkens ijlde hij over den cipier, een terechtstelling, een dooden man, overeen Blair en een Mason, en dan gaf hij mij onophoudelijk de hand, met de bede, of ik die aannemen en hem vergeven wilde! Eens, toen hij bizonder wild was, hield ik zijn armen vast; hij bedaarde onmiddellijk, maar smeekte „hem toch niet de handboeien aan te doen." Het was soms hartroerend hem 's nachts over Plumfield te hooren spreken en over jou, en zijn smeekende gebaren te zien, als hij verzocht te worden losgelaten, en naar huis te mogen «aan om te sterven."

„Hij zal niet sterven; integendeel hij zal beter worden om berouw te hebben over wat hij ook misdreven heeft; tracht dus niet mij met zulke droefgeestige voorspellingen schrik aan te jagen, Laurie. Het kan mij niet schelen; al heeft hij al de Tien Geboden verbroken, ik zal hem bijstaan dat zul jij ook, en wij zullen hem weer op de been brengen en nog een goed mensch van hem maken.

Sluiten