Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u 't weet, ik was nooit van plan geweest het u te vertellen. 't ls maar een onzinnige gril van mij, en er kan natuurlijk nooit iets van komen, 'k Heb er mij ook niets van voorgesteld. Groote Hemel! wat zou zoo'n meisje ook ooit anders voor mij kunnen zijn, dan een beeld, een soort droom, van al wat lief en goed is?"

Meer getroffen door de stille berusting in zijn gezicht en stem, dan door het hartstochtelijkst vuur, kon tante Jo met oogen vol medegevoel slechts antwoorden:

„Het is hard, beste jongen, maar er bestaat geen andere uitweg. Je bent moedig en verstandig genoeg om dit in te zien, en te zorgen dat het geheim tol ons beiden beperkt blijft." .

„Dat beloof ik u! als ik er iets aan kan doen, zal geen woord, geen blik van mij het verraden. Niemand vermoedt het, en wanneer het niemand hindert, steekt er dan wel zooveel kwaad in, dat ik dit droombeeld behoud, en troost put uit gedachten die mij in die vervloekte plaats voor krankzinnigheid hebben behoed?''

Dan's gelaat was nu rood van opwinding, en hij verborg het kleine, versleten doosje, als tartte hij de heele wereld het hem te ontnemen. Verlangend alles te weten, voor en aleer zij raad of troost gaf, antwoordde tante Jo rustig: „Behoud het en vertel mij eens alles van die gedachten." Nu ik toch toevallig je geheim heb ontdekt, moet je mij ook laten weten hoe dat denkbeeld bij je ontstond en hoe ik je kan helpen het opgeven er van dragelijker te maken."

„ü zult er om lachen; maar dat kan mij niet schelen. U hebt altijd onze geheimen ontdekt en ons voortgeholpen. Nou, zooals u weet, heb ik nooit veel met boeken opgehad; maar daar in die hel, waar de duivel mij geen rust liet, moest ik iets uitvoeren, of ik zou razend geworden zijn; daarom las ik de beide boeken, die u mij hadt meegegeven. Het eene was mij te hoog, totdat die goeie oude man het mij uitlegde; maar het andere, dat was een ware troost, dat kan ik u verzekeren. Ik vond alle verhaaltjes aardig en heb Sintram het meest versleten. Kijk maar eens, hoe gehavend hij is! Daarna kwam dit: „Aslauga's Ridder", en ik verbeeldde mij, dat het eenige overeenkomst

Sluiten