Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplossing van hel geheim, die de waarheid zoo nabij kwam, dat tante Jo bevestigend knikte, en haar liet gaan in het geloof, dat een verlies of verdriet van teederen aard de groote verandering had teweeggebracht, die allen in Dan opmerkten, en die hem zoo angstvallig maakte om te spreken over het vorige jaar.

Maar^ Ted was niet zoo gemakkelijk tevreden gesteld, en Dan's ongewone terughouding dreef hem tot wanhoop. Zijn moeder had hem gewaarschuwd, Dan niet met vragen lastig te vallen, voordat hij geheel hersteld was; maar dit vooruitzicht op een spoedig vertrek, deed hem besluiten een volledig, duidelijk en bevredigend verslag te eischen van de lotgevallen, die, dat wist hij zeker, uit enkele woorden, die Dan zich in zijn koorts had laten ontvallen, bepaald indrukwekkend moesten zijn geweest. Op zekeren dag dus, toen de kust vrij was, bood Ted zich aan, den zieke bezig te houden, en nam hij dadelijk zijn kans waar.

„Zeg eens, ouwe jongen, als je mij niet wilt laten voorlezen, zul je dienen te praten, en mij alles vertellen van Kansas, de boerderijen en den heelen rommel. Die Montanageschiedenis ken ik al, maar wat daaraan vooraf is gegaan, schijn je glad vergeten te zijn. Word eens flink wakker en Iaat hooren ?" begon hij, zoo onverwacht, dat Dan ontsteld uit zijn gepeins ontwaakte.

„Neen; ik heb het niet vergeten; maar niemand anders heelt er belang bij, dan ik. Boerderijen heb ik niet gezien,

ik heb dat plan laten varen," antwoordde hij langzaam.

„Waarom?" J e

„'k Had ander werk."

„Welk?"

„Rorstels maken, om iets te noemen."

„Plaag nu niet, maar zeg de waarheid."

„Het is waar."

„Waarom ?"

„Om geen kwaad te doen — voornamelijk."

„Nou maar, van alle dwaasheden die je hebt uitgevoerd, en dat zijn er heel wat! is dit wel de onbegrijpelijkste," riep led, teleurgesteld en uit het veld geslagen. Maar hij was nog niet van zins het op te geven en begon dus opnieuw.

Sluiten