Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teisteren," zooais met Aram ') is gebeurd en die andere kerels. Maar jij trekt het je toch niet aan, wel? Hel was natuurlijk een eerlijke strijd."

„Ja ik was in mijn recht; maar ik wou toch, dat ik er buiten was gebleven. Vrouwen denken anders dan wij en kijken vreeselijk ontsteld bij zulke dingen. Dal maakt het hard; maar het hindert niet."

Zeg het hun dan niet, dan hoeven zij zich ook niet angstig te maken," raadde Ted aan, met een knikje als van iemand, die volkomen op de hoogte is van de manier waarop men met de schoone sexe moet omspringen.

„Dat ben ik ook niet van plan. Denk er aan, je vermoedens voor je te houden, want soms sloeg je de plank glad mis. Nu mag je me wat voorlezen, als je wilt," enhiermee liep dit gesprek af. Maar Ted had er heel wat voldoening van en keek later zoo wijs als een mensch..

Een paar rustige weken volgden, waarin Dan ongeduldig werd over het uilstel; en toen eindelijk de tijding kwam dat zijn aanstelling gereed was, verlangde hij ongedurig naar het vertrek, om zijn hopelooze liefde in hard werken te vergeten en voor anderen te leven, nu zijn eigen leven toch waardeloos was.

Op een ontstuimigen Maartschen morgen reed onze Sintram dus heen, met paard en hond, om opnieuw de vijanden onder de oogen te treden, die hem zouden hebben verslagen, als God's hulp en het medelijden der menschen hem niet hadden bijgestaan.

„Och, hemel, het schijnt wel alsof het leven maar één lange reeks van scheidingen is, en ze hoe langer hoe droeviger worden," zuchtte tante Jo, een week later, terwijl ze's avonds in den grooten salon op Parnassus zat, waar de familie bijeen was, om de teruggekeerde reizigers te verwelkomen.

„En van ontmoetingen ook, Jo; want hier zijn wij weer terug, en Nat is ook eindelijk op weg. Zoek de zilveren rand zooals Moeder altijd zei," antwoordde mevrouw Amy, blij dat zij weer thuis was, en er geen wolven om haar schaapskooi heenslopen.

1) «Eugene Aram" van Bulwer Lylton handelt over een door wroeging gekweld moordenaar.

Sluiten