Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar, jij zorgde dat de vogelen des Hemels het zaad niet oppikten, en zwager Laurie heeft rijkelijk begoten; daarom zullen wij den oogst maar onder ons verdeelen en blij zijn, zelfs voor een klein gewin, mijn liefste."

„Ik dacht, dat het zaad op een zeer rotsachtigen bodem gevallen was bij mijn armen Dan; maar het zou mij niets verwonderen, als hij al de anderen nog overtrof in ware levensgrootheid; want er is meer vreugde over één zondaar die zich bekeert, dan over vele heiligen," antwoordde tante Jo, nog aan haar zwarte schaap vasthoudend, niettegenstaande een heele kudde witte genoeglijk voor haar uit stapte.

Zeer verleidelijk is het voor de moede geschiedschrijfster, dit verhaal te besluiten met een aardbeving, die Plumfield en zijn omgeving zoo diep in de ingewanden der aarde zou bedelven, dat geen jeugdige Schliemann !) er ooit een spoor van ontdekken kon. Maar daar dit wel wat te melodramatisch slot mijn gevoelige lezeressen zou schokken, zal ik er maar van afzien en de gebruikelijke vraag; „Hoe liep het met hen af ?" voorkomen door even aan te stippen, dat alle huwelijken gelukkig bleken. De jongens waren, elk in zijn eigen beroep of werkkring, voorspoedig, evenals de meisjes; want Betsy en Josie plukten lauweren op het pad der kunst, en vonden op hun tijd flinke echtgenooten. Nan werd een ijverige, vroolijke, onafhankelijke oude vrijster, en wijdde haar leven aan haar zieke zusteren en hun kroost, in welk echt vrouwelijk liefdewerk zij ruimschoots geluk vond. Dan bleef ongetrouwd, maar leefde nuttig en dapper onder het volk, dat hij zich had gekozen, totdat hij, in een gevecht tot hun verdediging, werd doodgeschoten. Eindelijk vond hij zoo de groote rust in de groene wildernis, die steeds zijn liefste verblijfplaats was geweest, met een blonde haarlok op zijn borst en een lach op zijn gelaal, die scheen te zeggen, dat Aslauga's Ridder zijn laatsten strijd gestreden en vrede gevonden

1) Beroemd Duitsch oudheidkundige, die belangrijke opgravingen in Griekenland deed.

Sluiten