Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had. Stufïy werd burgemeester en stierf plotseling aan een beroerte na een publiek diner. Dolly was een zeer gewilde verschijning in de voorname wereld, tot zijn geld op was, waarna hij met zijn smaak overeenkomende bezigheden kreeg, als bediende in een kleedermagazijn. Demy werd compagnon, en zag zijn naam nog boven de deur prijken, en Rob professor aan het Laurence-College; maar Teddy stelde hen allen in de schaduw, door een welsprekend en beroemd kanselredenaar te worden, tot groote vreugde van zijn verbaasde moeder. En nu, na getracht te hebben het allen naar den zin te maken, door veel huwelijken, weinig sterfgevallen en zooveel voorspoed, als de eeuwige wet van oorzaak en gevolg slechts toelaat, moge de muziek zwijgen, wordt het licht gedoofd en valt het scherm voor eeuwig achter „De familie March."

Sluiten