Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd, dat de pachter het in zijn belang achtte, zijn ganschen voorraad ter markt te zenden. De schelf, waar ik op lag, was de grootste van allen, zoodat men hiermeê het eerst begon. Door 't geschreeuw der arbeiders, die langs de ladders naar boven waren geklommen om aldaar te beginnen, werd ik wakker, en vloog op, zonder eenig begrip van den toestand waarin ik mij bevond. Terwijl ik een goed heenkomen zocht, viel ik op den boer wien de schelf toebehoorde; die zijn nek brak, terwijl ik zelf er heelhuids afkwam. Later hoorde ik, tot mijn grooten troost, dat de man iemand was met een verfoeilijk karakter, die woekerwinst van zijn grond zocht te behalen.

Sluiten