Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

De Baron toont zich reeds dadelijk een flink schutter. — Hij verliest zijn paard en krijgt een wolf in de plaats, dien hij eenvoudig de slede laat voorttrekken. — Onze verteller belooft zijn vrienden nog heel wat merkwaardige dingen mee te deelen.

In het midden van den winter ging ik op reis naar Rusland, daar ik wel begreep, dat vorst en sneeuw de wegen beter zouden maken, die ieder reiziger door Noord-Duitschland, Polen, Koeren Lijfland als buitengemeen slecht beschrijft. Ik reisde te paard, daar dit nog de gemakkelijkste manier van reizen is, als ruiter en rossinant ten minste niets te wenschen overlaten. Want men heeft dan geen nood, hetzij met een of anderen te gedienstigen postmeester woorden te krijgen, hetzij met zijn dorstigen postiljon voor elke herberg te moeten stil houden. Ik was vrij dun gekleed, wat mij leelijk te pas kwam, naarmate ik meer noordoostwaarts reisde.

Wat moet bij zulk streng koud weder de arme oude man geleden hebben, dien ik in Polen, op eene eenzame vlakte, waarover de kille noord-oostenwind heen sneed, hulpeloos en rillend van koude vond liggen. De beklagenswaardige had nauwelijks kleeren genoeg om zijne naaktheid te bedekken.

Sluiten