Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK.

De arm van den Baron ten gevolge van den laatsten veldtocht. — De vlugheid van zijn paard. — Een andere merkwaardigheid. — De Baron brengt ons in kennis met een vriend, die hem nooit fopt. — Honderd guinjes gewonnen.

Eenige andere dingen, die ongetwijfeld den lezer niet weinig vermaken zullen. — Redding van een Engelsch schip en zijne bemanning.

Eene andere kleine ongelegenheid, waarin ik ten gevolge van het gevecht bij hetwelk ik mijn paard verloor, geraakte, wil ik nog slechts in 't voorbijgaan vermelden. Ik had zoo heftig, lang en onvermoeid op den vijand losgehouwen, dat mijn arm daardoor eindelijk in eene onwillekeurige beweging van voortdurend hakken geraakt was, toen de vijand reeds lang uit het gezicht verdwenen was. Om nu niet mij zelf of mijne manschappen, die mij te dicht naderden, zonder eenige reden te raken, zag ik mij genoodzaakt, mijn arm acht dagen lang even goed in een band te dragen alsof hij mij half afgehouwen ware.

Een man, die een paard, gelijk mijn Lithauer er een was, berijden kon, mag u gerust nog een ander stukje vertellen, dat uit een anderen mond wel een weinig fabelachtig zou klinken. Wij belegerden namelijk zekere stad en den veldmaarschalk was er

Sluiten