Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE HOOFDSTUK.

Een grap. — liet kasteel te Windsor. — St. Paul's Collegie van doktoren. — Slimheid der apothekers. — Een jachtavontuur. — Vlucht met de eenden door den schoorsteen.

Toen ik in Engeland was, maakte ik zulk een verbazend grooten luchtballon, dat alle leveranciers van zijde in Londen, Westminster en Spitalfields er bij te pas kwamen. Met dezen ballon en mijn haak voerde ik allerlei grappen uit, verzette ik huizen, liet de klok van St. Paul dertien in plaats van twaalf slaan en zoo al meer.

Op den 30sten September, toen het doctoren-collegie zijn gewoon jaarlijksch gastmaal hield, vulde ik mijn ballon, bracht dien boven hun gebouw, sloeg een haak om den top, maakte het touw aan mijn ballon vast en steeg onmiddellijk met het gansche collegie eene ontzaglijke hoogte de lucht in, waar ik het drie maanden lang liet blijven. Ge zult natuurlijk vragen wat zij al dien tijd uitvoerden? Welnu, al had ik ze nog ééns zoo lang in de lucht laten zweven, zij zouden er weinig last van ondervonden hebben, zoo terdege waren die heeren aan het tafelen.

Ofschoon het een onschuldige grap was, veroorzaakte ze groot nadeel aan lijkbezorgers, doodgravers en meer, want nu al die doctoren drie maanden lang in de lucht zweefden, en dus buiten

Sluiten