Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE HOOFDSTUK.

De Baron trekt de wereld verder door. Na een bezoek aan de Etna komt hij in de Zuidzee; bezoekt Vulkaan; komt aan boord van een Hollandsch schip; vindt een eiland van kaas, door eene zee van melk omringd. — Verlies van het compas; het schip geraakt tusschen de tanden van een visch, die in dit werelddeel onbekend is; moeilijkheid om daar te ontsnappen; aankomst in de Kaspische Zee. — Een paar anecdoten. — De Baron keert naar Rusland terug.

De „Reis naar Sicilië" van Mr. Drybones, die ik met groot genoegen gelezen had, gaf mij aanleiding om den berg Etna te gaan bezoeken. Tijdens mijn reis had geen enkele bijzondere gebeurtenis plaats. Op zekeren morgen, drie of vier dagen na mijne aankomst, begaf ik mij naar den berg, vast voornemens om hem inwendig te onderzoeken, al zou ik daarbij ook bezwijken. Na eene lastige bestijging van drie uren, bevond ik mij op den top; de Etna had toen juist sedert eenige weken vuur gespuwd, en dit is al zoo menigmaal beschreven geworden, dat ik u met eene dergelijke schildering niet vermoeien zal.

Ik wandelde langs den rand van den krater, die mij vijftigmaal zoo groot scheen als de Duivels-punchkom nabij Petersfield. Ik sprong er daarop vastberaden in. In die vreeselijke hitte werd

Sluiten