Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erordening van de Afghaansche regeering mder druk van Engeland uit Afghanistan gevacueerde Déitschers en Italianen, zijn volgens ien bericht uit Delhi, in Britsch-lndië aangecomen. Een tweede groep Duitschers en Itaianen was reeds eergisteren in Pasjawar aangekomen De geëvacueerden zijn in Pasjawar n een afzonderlijk kamp onder zeer streng poitietoezicht ondergebracht. Verlaten van het camp is verboden. De geëvacueerden zullen spoedig per trein naar Bombay en vandaar per ichip naar Basrah • vervoerd worden.

WEER EEN AMERIKAANSCHE BOMMENWERPER VERONGELUKT.

BERLIJN, 4 N o v. Naar de Engelsche beichtendienst uit Washington. meldt, heeft het ninisterie van marine gisteravond medegedeeld, lat een bommenwerper van de marine boven ien Atlantischen Oceaan is neergestort. De benanning, bestaande uit elf officieren en manschappen, alsmede een officier van het leger, die als passagier den tocht medemaakte, zijn om het leven gekomen. Het vliegtuig werd sedert Zondagavond vermist. De juiste plaats van het ongeluk wordt niet opgegeven.

XIII

BEZOEK UIT AMERIKA.

In „Butterfly" had Raffaela niets te doen. Die zong natuurlijk nu Angela. Maar Raffaela beweende dat iederen avond zingen heelemaal niet Haar positie in het ensemble was door den directeur nauwkeurig omschreven: „Op bepaalde partijen heeft u geen aanspraak." Neen, neen, die liet zij ook niet gelden. Des te minder, daar

dt ambulance vervoerd werd, kreeg tien n.euwe wonden, waardoor hij gedood werd. Ook de chauffeur en zijn collega werden door den aanval der bolsjewisten gedood

Ziedaar een kort bericht, dat dezer dagen in de dagbladen verscheen. Een sobere melding, van een tragedie, welke zich in het Oosten heeft afgespeeld, een geval uit duizenden, het is niet de eerste maal, dat gewondentransporten door de bolsjewieken beschoten of gebombardeerd worden. Telkens weer moeten de weerlooze gekwetsten, met de wapenen in de vuist door hun begeleiders verdedigd worden. Maar er zal geen kwaad met kwaad worden vergolden.

De Nederlandsche ambulance, die straks naar het Oostfront vertrekt, zal hulp bieden aan

vriendenvijand.

Daarom is het de plicht van lederen Nederlander deze ambulance te steunen.

Stort uw bijdrage, iets meer dan u missen kunt, op Giro rekening

8-7-6-0-0

Nederlandsche ambulance, Koninginnegracht 33, te Den Haag.

merkwaardigerwijs scheen het publiek van Fiesole een hekel te hebben aan sensaties. De voorverkoop was vandaag veel geringer dan de avonden tevoren. En de vrouw van den koffiehuiseigenaar had zelfs haar dogelijksche biljet niet genomen, met de opmerking: „Wij komen pas weer als juffrouw Vecchi zingt. Signora Campagna gaf de vrouw van de koffiehuiseigenaar gaarne op. Liever geen publiek, zei ze tegen zichzelf, dan zulk.

— In een tweede huis verspreid zal nieuwe radiotoesp verzameld onder de is". De heer N. Oo een voorwoord de n.1. dat het een doe wil zijn in gemoed< stoken hand van te grijpen vóór het bespreekt hier den i ven, welke hem ns radio-praatjes berJ kwesties welke «| zijn.

KER

NED. ! Bedankt voo Boogert te Ridderk

Aangenomen cand. F. L. van 't E 's Gravenhage.

GERE Aangenomen predikantsplaats) d menie.

drinken. Wat niet < haar kunstzinnige p beetje den totalen ii ling, want in de f ergens intensief ba toch vaak door de n klonk.

Raffaela had ziel diger opgemaakt d; lijk de eerste keer

nnHor Hf. mmisrlipni

Sluiten