Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar zij al hun voedsel door 't vuur gereed maken zooals wij, doch zij verliezen geen tijd bij hun eten, daar zij hun linkerzijde slechts openmaken en de geheele portie op eenmaal in hun maag schuiven; dan sluiten zij die weer toe tot denzelfden dag in de volgende maand; want zij nemen niet meer dan twaalfmaal in 't jaar, eens per maand, voedsel in. Die geen veelvraat of lekkerbek is, moet aan dezen leefregel boven den onzen de voorkeur geven.

Op de maan bestaat slechts één geslacht: alles groeit op de hoornen van verschillende grootte en bladeren. Die, op welke de kokende schepselen of menschen groeien, zijn veel mooier dan de anderen, hebben groote, rechte takken en vleeschkleurige bladeren en hunne vrucht bestaat uit noten, die zeer harde schalen hebben van ten minste zes voet lang. Als zij rijp worden, hetgeen men aan 't veranderen der kleur kan zien, worden zij met groote zorg geplukt en zooals men het goed acht bijeen gehouden. Wil men het zaad dezer noten levend houden, dan werpt men ze in een grooten ketel kokend water en binnen weinige uren gaat de schaal open en springt het schepsel er uit.

De natuur vormt hun geest tot verschillende doeleinden vóór zij in de wereld komen: uit de eene schaal komt een soldaat, uit de andere een wijsgeer, uit de derde een godgeleerde, uit de vierde een advokaat, uit een vijfde een boer, uit de zesde een paljas enz.; en ieder hunner begint zich in de beoefening van hetgeen hij eerst slechts theoretisch wist, te volmaken.

Als zij oud worden, sterven zij niet, maar lossen zich op in de lucht en vervliegen als rook! Drinken doen zij nooit. Zij hebben maar één vinger aan iedere hand, waarmede zij even handig en vlug te werk gaan als wij, die behalve den duim er nog vier hebben. Hun hoofd hebben zij onder den rechterarm en wanneer zij op reis gaan, laten zij het gemeenlijk thuis, want

Sluiten